آیین پاکسازی پایگاه های ملی و جهانی با همکاری نهادهای دولتی، سمن ها و بخش خصوصی

0 انتشار:

مدیر کل امور پایگاه های جهانی از آیین پاکسازی پایگاه ملی و جهانی با همکاری مشترک نهادهای دولتی، سمن های مردم نهاد و بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ «فرهاد عزیزی» مدیر امور پایگاه های جهانی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه مشارکت مردمی در پاسداشت، حفاظت و نگهداری خودآگاه میراث ارزشمند جهانی و ملی و همچنین فرهنگسازی برای ترغیب جوامع محلی قرار است، انجمن های مردم نهاد، سمن ها و بخش خصوصی، روز بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به پاکسازی پایگاه ملی و جهانی بپردازند.

او با اشاره به اینکه در آستانه نوروز به آیین هرساله پاکسازی مشترک در محوطه پایگاه های میراث جهانی و میراث فرهنگی اختصاص داده شده است ادامه داد: براساس سنت همیشگی در این روز، جامعه محلی، سمن ها، بخش خصوصی و نهادهای دولتی در یک همکاری مشترک با میراث فرهنگی گرد هم آمده و شکوه سال نو را با همت تمامی کوشندگان برای حفظ میراث مشترک، جشن میگیرند.

عزیزی تاکید کرد:در این راستا، از تمامی دوست داران، دست اندرکاران و مردم فرهنگ دوست ایران دعوت می کنیم که در این گردهم آیی بزرگ شرکت کنند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید