دوشنبه, ۱۴ اسفند, ۱۴۰۲

ابلاغ ضوابط آموزش گردشگری به استان‌های سراسر کشور

0 انتشار:

صدای میراث: چارچوب و ضوابط تهیه شده توسط دفتر آموزش و مطالعات گردشگری معاونت گردشگری با موضوع آموزش کارشناسان «ارزیاب» و «مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری» از سوی علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش معاونت گردشگری، زاهد شفیعی، مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری با اعلام این خبر گفت: هدف از تدوین و ابلاغ این دوره‌ها تربیت نیروی ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیرفنی، مطابق با «دستورالعمل ارزیابی وتایید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق» و «شیوه‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری» است.

شفیعی افزود: علاقمندان به آشنایی باضوابط ارزیابی و درجه بندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت ارزیاب تاسیسات گردشگری و کد فعالیت مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری مخاطبان این دوره‌های آموزشی هستند.

او گفت: طی این دو دوره فراگیران سر فصل‌هایی نظیر «آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری»، «اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح»، «تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی»، «تکنیک‌های ارزیابی»، «اصول حرفه‌ای ارزیابی» و … را می‌گذرانند.

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری ادامه داد: شرکت در دوره  آموزشی و دریافت گواهینامه الزاما به معنای دریافت کد فعالیت نیست. بلکه دارا بودن گواهینامه صرفا پیش نیاز صدور کد فعالیت بوده و صدور کد و مجوز فعالیت برای متقاضیان، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استان‌ها و قبولی در مصاحبه‌های تخصصی است.

شفیعی با اشاره به اینکه مجریان این دو دوره موسسات آموزشی دارای مجوز از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واقع در سراسر کشور خواهند بود، گفت: فراگیران دوره ارزیاب مجموعاً  ۴۰ ساعت آموزش خواهند گذراند. در واقع این دوره  شامل ۱۲ ساعت عمومی (نظری) و ۲۸ ساعت تخصصی، شامل ۱۸ ساعت نظری و ۱۰ ساعت عملی است.

شفیعی ادامه داد: فراگیران مدیر فنی علاوه بر ۴۰ ساعت آموزش‌های دوره ارزیاب ۱۰ ساعت دروس تخصصی، شامل ۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی را پشت سر خواهند گذاشت.

به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، آموزش برای تمامی دست‌اندرکاران و فعالان صنعت گردشگری ضروری است و مدت اعتبار گواهینامه فراگیران دوره‌های ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری نیز پنج سال است.

او گفت: ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت، در دوره باز آموزی کارشناس ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری شرکت خواهند کرد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید