اخراج ۸۵۰ عضو انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به بهانه نپرداختن حق عضویت در شرایط کرونایی/منتقدین: براساس اساسنامه هیات مدیره انجمن ایران یکسال‌ونیم پیش خلع صلاحیت شده است

0 انتشار:

صدای میراث: هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با استناد به ماده ۱۱ اساسنامه این انجمن، ۸۵۰ عضو از ۱۲۰۰ عضو این انجمن را در روزهای اخیر به بهانه نپرداختن حق عضویت در شرایط کرونایی، و البته در استانه برگزاری انتخابات این پرتعدادترین تشکل صنفی کشور با بیش از ۶۰ سال سابقه تاسیس، خلع عضویت و اخراج کرد. این در حالی است که معترضین به این رفتار انجمن ایران به صدای میراث گفته‌اند، براساس اساسنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تاریخ مدیریت هیات مدیره این انجمن از یکسال و نیم پیش منقضی شده است و مدیران این مهترین تشکل گردشگری کشور با حکم ستاد ملی مقابله با کرونا در این سمت ابقاء شده‌اند. بنابراین نپرداختن حق عضویت توسط اعضاء نیز باید مشمول تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص امهال تمامی بدهی‌ها شود.

همین دیروز بازرس و خزانه‌دار انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به همراه نایب رییس این انجمن و ۳ تن دیگر از منتقدین رفتارهای اخیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در وزارت کار حاضر شدند تا موضوع خلع عضویت بیشترین تعداد اعضاء را با معاونان وزارت کار بررسی کنند.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران حدود ۱۲۰۰ عضو فعال داشته است که با حذف ۸۵۰ عضو این مجموعه تعداد آن حالا پس از ۶۰ سال تلاش با همت هیات مدیره این انجمن به ۲۷۰ عضو تقلیل یافته است.

معترضین به این رفتار هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران معتقدند چنین رفتاری بدون در نظر گرفتن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و خلع عضویت اعضاء بدون اطلاع آن‌ها یا ارسال اخطاریه پرداخت حق عضویت، آن هم درست در آستانه برگزاری انتخابات این مجموعه شائبه مهندسی انتخابات و پیروزی در انتخابات انحصارگرایانه را تقویت کرده است.

براساس ماده ۱۱ اساسنامه انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، هیات مدیره این انجمن در صورت نپرداختن حق عضویت توسط اعضاء باید پیش از خلع عضویت و اخراج، دو اخطاریه به اعضایی که حق عضویت خود را نپرداخته‌اند ارسال و از زمان ارسال اخطاریه دوم اعضای بدهکار سه ماه مهلت پرداخت دارند که با تسویه کامل بدهی‌ها و پذیرفتن هیات مدیره اعضای خلع عضویت شده قادر به عضویت مجدد در این مهمترین تشکل صنفی بخش گردشگری کشور می‌شوند.

به اعتقاد منتقدین، هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بدون رعایت ماده ۱۱ اساسنامه اقدام به حذف و اخراج دفاتر در بیشتر موارد بدون اطلاع آن‌ها و درست در شرایط برگزاری انتخابات کرده است تا بتواند با جمع محدود ۲۷۰ نفری پیروز انتخابات از پیش طراحی شده باشد.

علی منوری، کارشناس مالی و مالیاتی سابق انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و فعال گردشگری که البته خود جزو افراد خلع عضویت شده از انجمن ایران براساس تصمیم هیات مدیره این انجمن است دیروز همراه با دیگر نمایندگان معترض به مذاکره با مسئولان وزارت کار پرداخته و نسبت به رفتار هیات مدیره انجمن ایران در آستانه برگزاری انتخابات این انجمن اعتراض کرده است.

منوری به صدای میراث می‌گوید: پیشتر با ارسال نامه‌ای به وزارت کار مراتب اعتراض خود را به رفتارهای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نسبت به اخراج اعضاء آن هم در آستانه برگزاری انتخابات این انجمن اعلام کردیم و جلساتی نیز با مدیران وزارت کار برگزار شد. دیروز نیز پس از ان که اطلاع یافتیم انجمن ایران ۸۵۰ عضو خود را به بهانه نپرداختن حق عضویت در شرایط کرونایی کشور که ستاد خلع عضویت و اخراج کرده است جلسه‌ای با معاون مدیرکل روابط کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که سه کارشناس از وزارت کار، خزانه‌دار و بازر انجمن ایران به همراه نایب رییس این و سه تن از منتقدان رفتارهای انجمن ایران برگزار شد.

او گفت: نمایندگان وزارت کار در این جلسه موضوع مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت حق عضویت اعضای اخراج شده و بازگشت مجدد آن‌ها به انجمن ایران را مطرح کردند.

این فعال گردشگری با تاکید بر این که رفتار هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با ۸۵۰ عضو اخراج شده خود از چند منظر قابل ارزیابی است افزود: هیات مدیره انجمن ایران به لحاظ شکلی به ماده ۱۱ اساسنامه این انجمن استناد کرده و در آستانه برگزاری انتخابات یک انجمن ۱۲۰۰ نفری را تبدیل به انجمن ۲۷۰ نفری کرده‌اند تا بتوانند از این موضوع به نفع خودشان در انتخابات آتی این انجمن استفاده و شانس پیروزی شان را بالا ببرند. اما استناد آن‌ها به ماده ۱۱ اسانامه انجمن ایران چند ایراد اساسی دارد. نخست آن که اگر استناد به اساسنامه است و هیچ شرایط دیگری از جمله مشکلات اقتصادی و شرایط اضطرار کرونا بر آن حاکم نیست و کارشناسان و مدیران وزارت کار نیز تنها به اساسنامه انجمن اتکاء دارند و نمی‌خواهند شرایط کرونا را در ماجرای نپرداختن حق عضویت ها لحاظ کنندف باید بدانند که به موجب همان اساسنامه، بیش از یکسال است که هیات مدیره فعلی از این سمت منقضی شده و اصرار هیات مدیره انجمن ایران که می‌گوید من قانونی هستم به استناد اساسنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیست بلکه، این ادعا به استناد مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است که اعتبارنامه آن‌ها را تمدید کرده است. بنابراین اگر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای هیات مدیره انجمن ایران جاری است، این مصوبات باید برای اعضای انجمن هم جاری باشد و هیات مدیره پرداخت حق عضویت اعضاء را امهال کند. اما متاسفانه وقتی این موضوع را در وزارت کار مطرح کردیم با لبخند آن‌ها مواجه شدیم.

به گفته علی منوری، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه غیرمنقول در دو ملک خریداری شده دارد که این املاک با سرمایه اعضایی که حالا به بهانه نپرداختن حق عضویت از این مجموعه اخراج شده‌اند خریداری شده است و حالا باید از هیات مدیره این مجموعه پرسید که تکلیف این سرمایه‌ها چه می‌شود و چگونه سرمایه ۱۲۰۰ عضو این مجموعه حالا به ۲۷۰ عضو تعلق گرفته است. در حالی که تمام اعضای اخراج شده نیز در این سرمایه مشاع سهیم هستند.

کارشناس مالی و مالیاتی سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که خود از اعضای اخراج شده از انجمن ایران است می‌گوید: هیات مدیره انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران حتی از اعلام اسامی ۸۵۰ عضو تعلیق شده و ۲۷۰ عضو فعال در وبسایت این انجمن طفره می‌رود. در حالی که مدعی است به تمامی این افراد اخطار کتبی داده است و تعداد زیادی از اعضاء هنوز از خلع عضویت خود خبر ندارند. بنابراین باید در یک اطلاعیه رسمی اسامی اعضای فعال و اخراج شده را در سایت انجمن قرار دهد که تاکنون چنین کاری نکرده است. البته می‌گوید این اسامی را منتشر می‌کند که باید گفت اعلام این اسامی ۴۸ ساعت قبل از برگزاری انتخابات انجمن ایران تاثیری در برگزاری انتخابات بیطرفانه و غیرانحصاری انجمن ایران ندارد.

به گفته علی منوری، مسئولان وزارت کار در جلسه دیروز نیز از ارایه فهرست اعضای اخراج شده و فعال انجمن ایران به حاضرین خودداری کرده‌اند که در این شرایط برگزاری انتخابات انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با ۸۵۰ عضو اخراجی و تنها ۲۷۰ عضو فعال به صلاح نیست و نتیجه این انتخابات از پیش تعیین شده است.

این عضو حاضر در نشست روز گذشته انجمن ایران و معترضین به رفتارهای این انجمن در جلسه وزارت کار، از تشکیل یک کارگروه برای اقدام بعدی اعضای اخراج شده از انجمن به بهانه نپرداختن حق عضویت در شرایط کرونایی در حالی که هیات مدیره این انجمن خود با مصوبات ستاد مقابله با کرونا ابقاء شده است، گفت: شکایت اعضاء از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در جلسات این کارگروه مطرح خواهد شد و نظر شخصی بنده نیز این است که باید از هیات مدیره این انجمن که براساس اساسنامه تاریخ مدیریتش بر مجموعه دفاتر گردشگری کشور یکسال و نیم پیش به اتمام رسیده است و حالا ۸۵۰ عضو این انجمن را اخراج و یک انجمن ۱۲۰۰ نفری با سابقه بیش از ۶۰ سال را تبدیل به انجمنی با ۲۷۰ عضو کرده است، شکایت شود. چون براساس اساسنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مصوبات هیات مدیره ابقاء شده با حکم ستاد مقابله با کرونا از یکسال و نیم پیش فاقد وجاهت قانونی بوده و آن‌ها خلاف اساسنامه انجمن عمل کرده‌اند.

به گفته این فعال گردشگری، اعضای انجمن ایران می‌توانند با استناد به شرایط فورس کرونا در کشور از هیات مدیره انجمن ایران شکایت کنند. چون براساس اساسنامه تاریخ مدیریت آن‌ها از یکسال پیش منقضی شده و آن‌ها حق اخراج اعضاء را ندارند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید