اقامتگاه‌های بومگردی؛ توسعه گردشگری و رونق صنایع‌دستی/عباس غمخوار

0 انتشار:

اقامتگاه‌های بومگردی با هدف توسعه گردشگری شکل گرفت و حدود یک دهه از شکل‌گیری آن می‌گذرد.

این اقامتگاه ها می‌تواند پیوند محکمی با رونق و ترویج صنایع‌دستی و اشتغال جوامع محلی داشته باشد.
اشتغال پایدار ، توسعه کارگاه‌های کوچک تولید صنایع‌دستی، توسعه مشاغل روستایی، ایجاد فروشگاه‌های صنایع‌دستی و پایداری جوامع محلی برخی فواید ایجاد و گسترش اصولی اقامتگاه‌های بومگردی است.

ارتباط گردشگران با جوامع محلی که در تولید صنایع‌دستی نقش دارند می‌تواند با خلاقیت بیشتر تولیدکنندگان صنایع‌دستی همراه باشد. امروز با توجه به استقبال گردشگران از اقامتگاه‌های بومگردی که فرصتی مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک (خانواده محور) است، ارتباط مستقیم و متقابل بین گردشگران و میزبان صورت می‌گیرد و الگوی توسعه گردشگری در اقامتگاه‌های بومگردی می‌تواند نقش عمده‌ای در توانمندسازی مردم محلی، توسعه منابع انسانی، تنوع و رشد اقتصادی و همچنین ایجاد و حمایت از مشاغل صنایع‌دستی ایفا کند. همین عوامل موجب رشد فزاینده کسب و کارهای کوچک و محلی خواند شد و جامعه میزبان نیز می‌تواند به عرضه محصولات محلی و صنایع‌دستی به گردشگران بپردازد.

ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی از سوی دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری کلان ندارد. اقامتگاه‌های بومگردی با توجه به ماهیت تعامل بین گردشگر و جامعه میزبان می‌توانند بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی و کارگاه‌های تولیدی باشند.

همچنین تورهای گردشگری نیز می‌توانند از کارگاه‌های آموزش صنایع‌دستی در مناطق محلی کشور بازدید کنند و بدین ترتیب ظرفیت فروش صنایع دستی در جوامع محلی افزایش یابد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید