اولویت ساماندهی سواحل مکران با تأکید معاون رییس جمهوری

0 انتشار:

صدای میراث: بهروز عمرانی سرپرست پژوهشگاه با اشاره به تاکید علی اصغر مونسان، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بر اولویت مطالعات و ساماندهی سواحل مکران نسبت به سواحل شمال برنامه ریزی در این حوزه را از اولویت ها برشمرد .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، عمرانی این مطلب را در نشست کمیته عالی نظارت بر طرح های ساماندهی جنگل ها و سواحل (موضوع بند ب ماده ۱۰۰قانون برنامه ششم توسعه کشور ) که در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد .

وی  با بیان مختصری از طرح ساماندهی سواحل و جنگل ها و روندی که تا به حال پیموده به شرح اقدامات صورت گرفته نظیر تهیه RFP اولیه طرح جنگلها و سواحل با همکاری معاونت گردشگری و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیته عالی نظارت برای اظهار نظر و اصلاحات احتمالی ، تشکیل کمیته عالی نظارت بر طرح ها متشکل از اعضای متخصص هیات علمی دانشگاه و همکاران سازمانی و معرفی آنها به سازمان برنامه و بودجه و معاونت گردشگری سازمان ،برگزاری نشست با معاونین سازمان ، مکاتبه با استاندارها و مدیران ادارات میراث فرهنگی استانها و …دراین حوزه پرداخت .

او با اشاره به تاکید علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، مبنی بر اولویت مطالعات و ساماندهی سواحل مکران نسبت به سواحل شمال بر برنامه ریزی در  این حوزه توسط اعضای کمیته تأکید کرد .

ناصر رضائی سرپرست پژوهشکده گردشگری و رییس گروه میراث طبیعی پژوهشگاه نیز با شرح مختصری از RFP   تصریح کرد که از مدیران کل استانها انتظار داریم مطالعات موجود در استان را در کوتاه ترین زمان ارایه دهند .

علی زنگی آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز با تاکید براین که کنترل پروژه و مدیریت اصل اساسی انجام این طرح است گفت : بایدبا نگاه خاصی به کشور ، تعریف جامع و نظامندی از مطالعات گردشگری داشته باشیم و این تعریف به صورت یک خوراک اصلی به مدیران و مجریان این طرح در تمام استانها ارایه شود .

وی در ادامه پیشنهاد ارایه یک طرح جامع گردشگری در چارچوب مشخص از سوی پژوهشگاه به تمامی استانها را ارایه داد و تصریح کرد :این طرح جامع در نقشه هایی مثلاً با مقیاس ۲۵۰۰۰۰ و با استفاده از اطلاعاتی که از استانها گرفته می شود، جاذبه ها و سایت های طبیعی را معرفی کند .

زنگی آبادی با تاکید بر این که با سناریوی آهسته و پیوسته راه به جایی نخواهیم برد تأکید کرد : باید یک کار فرهنگی در مقیاس کلان انجام و در کشور به گردشگری به عنوان موتور توسعه نگاه شود.

به گفته او ، با وجود خشکسالی های پی در پی و مشکلاتی که سبب شده اقتصاد کشور در مرحله بحران قرار گیرد، چاره ای جز رونق اقتصاد گردشگری نداریم.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید