دوشنبه, ۰۷ اسفند, ۱۴۰۲

با همکاری پژوهشگاه؛ اطلس باستان شناسی خراسان رضوی تهیه شد

0 انتشار:

تهیه اطلس باستان شناسی ، برگزاری دوره های آموزشی حفاظت پیشگیرانه ، احیای هنرهای سنتی و … از جمله ۶طرحی است که با همکاری پژوهشگاهمیراث فرهنگی و گردشگری در استان خراسان رضوی انجام می شود .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، برگزاری رویداد استارتاپی در حوزه گردشگری ، انجام اولویت های مطالعاتی بویژه احیایهنرهای سنتی موضوع قانون برنامه ششم ، برگزاری دوره های آموزشی حفاظت پیشگیرانه به امنای اموال موزه با مرکزیت خراسان رضوی و هماهنگی معاونتمیراث فرهنگی از مواردی بود که بهروز عمرانی سرپرست پژوهشگاه و ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسانرضوی در نشستی مشترک بر آن توافق کردند .

همچنین تهیه اطلس های باستان شناسی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، زبان و گویش از دیگر طرح هایی است که قرار است با همکاری پژوهشگاه و ادارهکل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی صورت گیرد .

گفتنی است، پیش از این نشست سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  و مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضویاز مرکز پژوهشی پیشنهادی به منظور برگزاری رویداد استارتاپی در حوزه گردشگری سال ۹۸ که با مشارکت پژوهشگاه انجام می شود بازدید کردند .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید