برخی از وزارتخانه‌ها برای ثبت اموال غیرمنقول میراثی همکاری نمی کنند

0 انتشار:

برخی از وزارتخانه‌ها برای ثبت اموال غیرمنقول میراثی همکاری نمی کنند

ایرنا- مدیر کل موزه‌ها و اموال غیر منقول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به وظیفه این سازمان گفت: برخی از وزارتخانه‌ها برای ثبت اموال غیرمنقول میراثی همکاری نمی کنند.

محمد رضا کارگر روز شنبه در واکنش به سخنان  فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت گفت: از میراث فرهنگی می‌خواهیم اموال غیرمنقول را شناسایی کند تا نه دولت و نه غیر دولت تعرضی نسبت به این اموال نداشته باشند؛ اینها میراث کشور هستند.

وی افزود: تعهد شناسایی، ثبت و نظارت آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست اموال نهاد ها و وزارتخانه ها دولتی قرار دارد، در اختیار سازمان میراث است. بنابراین  در اجرای این تعهد وزارتخانه ها باید همکاری داشته باشند که این اتفاق نمی افتد.

کارگر گفت: بخش کمی از وزاتخانه‌ها و نهاد های دولتی در این خصوص همکاری می کنند و بیشتر این نهاد ها همکاری نمی کنند. البته سازمان میراث فرهنگی قصد تصرف و تغییر آثار غیر منقول را ندارد و تنها آئین نامه ها و نحوه نگهداری اموال را در اختیار وزارتخانه ها قرار می‌دهد. و بر نگهداری صحیح آن نظارت دارد.

وی از نهادها و وزارتخانه ها در خواست کرد در این خصوص با میراث فرهنگی، همکاری‌های لازم را داشته باشند.

امروز فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور که با حضور معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر شناسایی اموال غیرمنقول دولت افزود: نفایس ملی کشور تابع دیرینگی و قدمت هستند یا اساساً ممکن است نو باشند و به خاطر انحصاری بودن در شمار اموال غیرمنقول دولت قرار ‌گیرند.
وی ادامه داد: قانون اساسی این اموال را به چند دسته تقسیم کرده است همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور چهار دسته اموال استثنا شده اند.
نهرینی اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت حق فروش بناهای تاریخی را ندارد؛ این اموال غیرمنقول در شمار نفایس ملی و از نوع منحصر به فرد هستند و حتی مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند انتقال دهد؛ به هیچ وجه هیچ مرجعی حق انتقال آنها را ندارد اما مهمتر از همه این است که باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شوند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید