جمعه, ۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بررسی ثبت جهانی جنگل هیرکانی به نام ایران در اجلاس یونسکو آغاز شد

0 انتشار:

صدای میراث: بررسی پرونده ثبت جهانی جنگل هیرکانی به نام ایران در چهل و سومین اجلاس میراث جهانی یونسکو آغاز شد.

نماینده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در حال ارایه گزارش خود از ارزش‌های جنگل هیرکانی و اقدامات انجام شده برای ثبت جهانی این جنگل است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید