تخریب‌ بافت تاریخی اصفهان ادامه دارد

0 انتشار:

صدای میراث: محمد مهدی کلانتری کارشناس ارشد مرمت و استاد دانشگاه با حضور در بافت تاریخی در حال تخریب پشت مسجد عتیق اصفهان از تداوم تخریب بافت تاریخی با هدف احداث خیابان خبر داد.

او در ویدیویی که برای صدای میراث ارسال کرده است شهرداری اصفهان را مقصر تخریب این بافت تاریخی می‌داند و می‌گوید: خیابان‌کشی در بافت‌های تاریخی سوداگری شهری است و از آنجا که با خیابان‌کشی ارزش زمین و ملک بالا می‌رود، شهرداری‌ها با تراکم‌فروشی و تجاری‌سازی برای خود درآمد کسب می‌کنند.

او می‌گوید: بیشتر شهرداری‌ها در اغلب شهرها به دنبال خیابان‌کشی در بافت‌های تاریخی هستند و این سوداگری جدید بافت‌های تاریخی ایران را از بین می‌برد، در حالی که در شهرهایی همچون استانبول و باکو بافت‌های تاریخی حفظ و تبدیل به منبع درآمدزایی برای شهرها شده‌اند. اما در ایران بافت‌های تاریخی تخریب می‌شوند.

ویدیوی ارسالی محمد مهدی کلانتری کارشناس ارشد مرمت را همراه با توضیحات او در بافت تاریخی پشت میدان نقش جهان اصفهان تماشا کنید.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید