یکشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۴۰۲

حفاران غیرمجاز باغملک را زیر و رو کرده‌اند

0 انتشار:
نسرین کریمی
مدیر انجمن میراث دوستان باغملک
صدای میراث: حفاری‌های غیرمجاز به راحتی و با آسودگی خاطر حفاران غیرمجاز حتی بیش از گذشته به قوت خود باقی است.
حفاران غیرمجاز همچنان به شهرستان باغملک در استان خوزستان هجوم می‌آورند. باغملک تاریخی کهن دارد. در هر نقطه از این شهرستان، ردپای زندگی نیاکان و بزرگان اقوام و گروه‌های تمدنی مختلف در تاریخ ایران وجود دارد.
دیرینگی تمدن و تاریخ غنی این شهرستان بر همگان آشکار است و همین آگاهی از محوطه‌های باستانی و دیرپا بودن تمدن و فرهنگ به همراه حضور تمدن‌های مختلف از دوره‌های تاریخی متعدد در باغملک است که پای حفاران غیرمجاز را به این سرزمین باز کرده است.
بی‌توجهی، سهل‌انگاری و بی‌تدبیری اشخاصی که موظف به حفظ آثار تاریخی باغملک هستند نیز موجب شده است تا حفاران غیرمجاز با آزادی عمل کامل و با خیال آسوده، وجب به وجب خاک باغملک را زیر و رو کنند.
حفاران غیرمجاز برگ‌های ارزشمند تاریخ کهن خوزستان در شهرستان باغملک را با حفاری‌های غیرمجاز و رها کردن آثار باستانی در محوطه‌ها نابود کرده‌اند. چه آثار گران‌سنگ و گران بهایی که دور از جایگاه واقعی خود و دور از دسترس وارثان واقعی‌شان در باغملک به یغما نرفته است!
حفاران غیرمجاز در شهرستان باغملک بویژه منطقه «میداوود» و روستای «پتک» و «سرله» و سایر مناطق اطراف آن‌ها، حفاری‌های فراوان انجام داده‌اند و دوستداران میراث‌فرهنگی باغملک اخیرا در بازدید از یک اشکفت(غار دستکند) در نزدیکی روستای «سرخار» آثار حفاری‌های غیرمجاز آن‌ها را مشاهده کرده‌اند.
براساس مشاهدات صورت گرفته از اشکفت روستای سرخار، سفالینه‌های شکسته فراوان دیده شد و این نشانه‌ها تنها یکی از صدها مورد آثار حفاری‌های غیرمجاز در شهرستان باغملک است که زیر ضربه‌های کلنگ و تیشه کاوشگران غیرمجاز جان می‌دهند.
این داستان البته که پایان ندارد. چون داستان حفاری‌ها و غارت‌گری‌های حفاران غیرمجاز در خوزستان و باغملک را پایانی نیست.
print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید