حمام شاه عباسی در تاکستان آواربرداری می شود

0 انتشار:

عملیات آوار برداری و خوانا سازی حمام شاه عباسی یکی از آثار با ارزش دوران اسلامی در تاکستان قزوین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا آخوندی، سرپرست عملیات آوار برداری و خوانا سازی حمام شاه عباسی «امروز سه شنبه» با اعلام این خبرگفت: شهر تاکستان در شمال غربی فلات مرکزی ایران و ۳۰ کیلومتری جنوب باختری قزوین قرار دارد و هسته اولیه این شهر در جنوب خاوری آن واقع شده که تپه خُله¬کوه نام دارد.

او با اشاره به این نکته که این محوطه دارای آثاری از هزاره پنجم پیش  از میلاد و دوره سلاجقه تا دوران معاصراست، گفت: بنای حمام شاه عباسی که تا اواخر دوره پهلوی کاربری خود را حفظ کرده بود، یکی از آثار با ارزش دوران اسلامی و احتمالا دوره صفویه است که در جنوب غربی محوطه خله¬کوه قرار دارد.

به گفته این باستان شناس، با توجه به رشد سریع شهرنشینی و استفاده نکردن از حمامهای عمومی، این سازه به تدریج اهمیت خود را از دست داده و در ۴۰ سال اخیر به محل دپوی نخاله¬های ساختمانی تبدیل شده و در حال حاضر هیچگونه شواهدی از بقایای آن در سطح محوطه مشاهده نمی شود.

آخوندی با اشاره به صدور مجوز عملیات آوار برداری و خوانا سازی حمام شاه عباسی توسط ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: با استناد به اطلاعات محلی و عکس هوایی سال ۱۳۴۵ شهر تاکستان، محل احتمالی بنای مذکور در جنوب غربی محوطه خله¬¬کوه جانمایی و گمانه¬زنی در محدوده جانمایی آغاز شد.

او افزود: تا این مرحله بیشترین یافته¬های به دست آمده در محدوده گمانه¬ها شامل زباله و نخاله¬های ساختمانی دوران معاصر،  قطعات شکسته سفال و بقایای آجرهای شکسته و گاه سالم دوران اسلامی است.

وی اظهار داشت: آجرهای یاد شده با ابعاد ۱۷× ۱۷، ۲۰×۲۰، ۲۳×۲۳، ۲۵×۲۵  سانتیمتری، احتمال قرارگیری بنای حمام شاه عباسی در این محدوه را افزایش می دهند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید