دعوت از متخصصان برای یاری دوستداران میراث فرهنگی نوژان کارون در پاسداری از میراث ملموس و ناملموس

0 انتشار:
انجمن دوستداران میراث فرهنگی، تاریخی و گردشگری نوژان کارون با هدف بالا بردن سطح کیفی نشست های ماهیانه علمی و عمومی حوزه میراث فرهنگی، طبیعی، هنر و آشنایی و پاسداشت از نویسندگان علوم انسانی خوزستان از میان متخصصان عضوپذیری می کند.
مجید کیوانی رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی نوژان خوزستان به صدای میراث گفت: از همه متخصصان در حوزه های معرفی و پاسداری از میراث فرهنگی، معنوی و ناملموس، تقویت و حمایت از صنایع دستی بومی خوزستان برای عضویت در این انجمن دعوت می کنیم.
وی افزود: مشارکت در توسعه و معرفی جاذبه های گردشگری بومی، بررسی و تاثیر میراث فرهنگی بر هنرهای تجسمی و بررسی نقش متقابل میراث فرهنگی و هنر مدرن نیز از دیگر موضوعاتی است که این انجمن به حضور متخصصان نیاز دارد.
به گفته وی، بررسی نقش صنایع دستی بر اقتصاد خانواده، بررسی تاثیر میراث فرهنگی در توسعه سیاسی ملی و همچنین بررسی تاثیر گردشگری و صنایع دستی بومی در ایجاد امنیت و اقتصاد بومی از دیگر موضوعاتی است که می توان با دعوت از متخصصان برای عضویت در این انجمن به بررسی آن ها پرداخت.
انجمن دوستداران میراث فرهنگی نوژان کارون همچنین از متخصصان دعوت کرده است که برای برگزاری سلسله نشستهای بررسی و نقد کتب ادبی، تاریخی، هنر و بویژه حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین برگزاری بزرگداشت پیشکسوتان حوزه های فرهنگی، اجتماعی، بویژه پیشکسوتان میراث فرهنگی این انجمن را یاری کنند.
print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید