یکشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۴۰۲

مجلس فردا ایراد شورای نگهبان به تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی را برطرف می‌کند

0 انتشار:

صدای میراث: گزارش کمیسیون مشترک مجلس در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه «تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» در دستور کار مجلس قرار گرفت تا صبح فردا در صحن علنی مطرح و با رای موافق نمایندگان این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شود.

به گزارش صدای میراث، در گزارش کمیسیون مشترک به مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع ایراد شورای نگهبان آمده است: «طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که از شورای نگهبان اعاده شده بود، با دعوت از آن شورا و حضور مسئولان ذی‌ربط و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ ۲/۲/۱۳۹۸ کمیسیون مشترک، با اصلاحاتی به تصویب رسید.»

شورای نگهبان دو ایراد به طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرفته بود که یک ایراد آن شورا مربوط به یک ماده واحده بود که به تشخیص شورای نگهبان باعث ایجاد بار مالی به دولت می‌شد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و موضوع دیگر رعایت موازین شرعی در تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی بود.

برهمین اساس مصوبه تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مجلس بازگردانده شد و در جلسات کمیسیون مشترک مجلس که نماینده شورای نگهبان نیز حضور داشت رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید و رفع ایرادات آن شورا صبح فردا در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

در ماده واحده ابتدایی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار داشت آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف به موجب قوانین و مقررات؛ با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» تبدیل می‌گردد. هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تامین می شود.»

شورای نگهبان پاراگراف آخر این ماده واحده را مغایر با برنامه ششم توسعه و حاوی بار مالی برای وزارتخانه جدید تشخیص داد که اکنون با نظر نماینده شورای نگهبان و اعضای کمیسسیون مشترک، «هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تامین می‌شود» حذف شده است.

رعایت موازین شرعی در تشکیل وزارت‌میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز از دیگر تاکیدات شورای نگهبان درخصوص رفع ایراد از مصوبه نمایندگان در طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود که با توضیحات ارایه شده در کمیسیون مشترک، همه اعضا به این نتیجه رسیدند که موازین شرعی در تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی رعایت می‌شود و دیگر نیازی به طرح این موضوع وجود ندارد.

گفتنی است، طرح فوریتی تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۲۹ فروردین ماه سال ۹۶ اعلام وصول شد و در ۱۵ مردادماه همان سال به تصویب نمایندگان رسید.

۲۴ مردادماه سال ۹۷ نیز شورای نگهبان دو ایراد بر این مصوبه وارد دانست که آذرماه سال ۹۷ ایرادات شورای نگهبان برطرف شد.

اما شورای نگهبان بار دیگر ایرادات به این طرح را وارد دانست و به مجلس مهلت دوباره داد تا ایرادات برطرف شوند. از آنزمان کمیسیون مشترک مجلس تشکیل شد و با حضور نماینده شورای نگهبان ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مصوبه تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برطرف شد.

بدین ترتیب و با رفع ایراد مصوبه مجلس در طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کمیسیون مشترک مجلس که با حضور نماینده شورای نگهبان انجام شده بود، رفع ایرادات شورای نگهبان صبح فردا در صحن علنی مجلس مطرح و با رای نمایندگان گام آخر در تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برداشته می‌شود تا بدین ترتیب پرونده سازمان ماندن میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بسته شود و این سازمان از این پس با عنوان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغاز به کار کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید