پنج شنبه, ۰۴ مرداد, ۱۴۰۳

شناسایی اسکلت نو یافته تخت جمشید | جوان ۲۵ ساله ۲۵۰۰ سال قبل در آبراهه تخت جمشید دفن شده بود | دلیل مرگ در حال بررسی است

0 انتشار:

صدای میراث: باستان شناس ها مرحله دوم نمایان سازی اسکلت مهم تخت جمشید را با برداشتن سه قطعه سنگ متعلق به کاخ ویران شده تخت جمشید در دوران حمله اسکندر از روی آن انجام دادند.

این سنگ ها دارای حجاری های منقوش به گل های لوتوس است که در دوران هخامنشی در یکی از کاخ های تخت جمشید استفاده شده بود که در زمان حمله اسکندر ویران شد و در دوران پسا هخامنشی با حاکم شدن مجدد طایفه ای از هخامنشیان بر تخت جمشید و با بیرون راندن نظامیان اسکندر، از مصالح آن برای احداث کاخ جدید در تخت جمشید استفاده شده بود.

حالا سه قطعه سنگی که بر اسکلت تازه یافت شده در زیر کاخ تچر قرار داده شده بود می تواند تاریخ ساخت کاخ جدید را مشخص کند.

اسکلت یافت شده نیز متعلق به یک مرد است که به نظر می رسد کشته شده و در آبراهه تخت جمشید زیر سنگ های کاخ ویران شده رها شده است.

باستان شناس ها روند آشکارسازی مهمترین اسکلت یافت شده در تخت جمشید را به انجام رساندند. این اسکلت کمک می کند تا تاریخ احداث یکی از کاخ های تخت جمشید در دوران پس از هخامنشی ها آشکار شود.

باستان شناس ها با بررسی اسکلت مرموز تخت جمشید اعلام کردند، این اسکلت متعلق به یک مرد حدود بیست و پنج ساله است که در دوران فراهخامنشی جان باخته و در آبراهه زیر کاخ تچر تخت جمشید رها شده است.

دکتر علی اسدی سرپرست کاوش‌ های باستان شناختی آبراهه های تخت جمشید اعلام کرد که این اسکلت به آزمایشگاه تخت جمشید منتقل شده تا پس از پاکسازی استخوان ها ضربه یا ضرباتی که به آن وارد شده شناسایی شود.

به نظر می رسد این مرد بیست و پنج ساله در دوران فراهخامنشی دچار تحمل ضرباتی شده است که شائبه قتل او را مطرح می کند.

پاکسازی اسکلت یافت شده در آبراهه های زیر کاخ تچر تخت جمشید آغاز شد. این اسکلت حالا روی میز باستان شناس ها در آزمایشگاه تخت جمشید قرار گرفته تا آثار ضربات احتمالی بر این جان باخته در دوره فراهخامنشی مشخص شود.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید