دوشنبه, ۰۷ اسفند, ۱۴۰۲

ضرورت تعریف دقیق از مفهوم راه ابریشم

0 انتشار:

شرکت کنندگان در سومین کنفرانیس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم با صدور بیانیه پایانی ضمن ارایه پیشنهاد برگزاری چهارمین کنفرانس در ایران در سال ۲۰۲۰ بر ضرورت تعریف دقیق تری از مفهوم راه ابریشم تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، این بیانیه که توسط عادل فرهنگی دبیر کمیته علمی همایش قرائت شد به شرح زیر است : موضوع راه ابریشم می تواند محمل خوبی برای هم گرایی و هم اندیشی کشورها و مناطقی باشد که در امتداد شرق به غرب و شمال به جنوب راه ابریشم واقعشده اند.

 پژوهش و تحقیق ساز و کاری مؤثر و سازنده نزد اندیشمندانی است که با کاویدن فرهنگ و تمدنِ حوزۀ راه ابریشم به این مهم بپردازند و به جهانیان معرفی کنند.

سومین کنفرانس راه ابریشم که در ایران ـ تبریز در آبان ماه ۱۳۹۷برگزار شده و در ادامۀ دو کنفرانس پیشین، مناسبتی را فراهم آورد تا دستاوردهای محققان با تکیهبر «باستان شناسی»، که به وجوه متکامل زندگی انسان در راه ابریشم پرداخته و «حفاظت»، که به صیانت از داشته های فرهنگی نظر افکنده، به آگاهی شرکتکنندگان و علاقه مندان برسد.

مجموع مقاله های دریافت شده در دبیرخانه نشان داد، شناخت راه ابریشم و آثار و بقایای آن طیف بیشتری از پژوهشگران را به خود مشغول نگاه داشته است؛بنابراین انتظار می رود هر ساله نتایج تازه ای دربارۀ ابعاد گوناگون راه ابریشم آشکار و شناسانده شود.

با هدف ادامۀ کنفرانس و هم چنین توسعه و پربار شدن مطالعات حوزۀ راه ابریشم، توصیه هایی چند به شرح ذیل از سوی شرکت کنندگان در سومین کنفرانسمورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

-ضروری است تعریف دقیق تری از مفهوم راه ابریشم، ابعاد و گسترۀ مسیر و مناطق مرتبط با آن به دست داده شود.

-ایجاد کارگاه ها و دوره های آموزشی و ترویجی با موضوع راه ابریشم در کشورهای حوزۀ این موضوع، در فاصلۀ بین کنفرانس ها، راهکار مؤثری برای توسعۀتحقیقات این حوزه خواهد بود.

-لازم است مراکز تحقیقاتی و اجرایی همۀ کشورهای حوزۀ راه ابریشم،در خصوص حفاظت آثار و بقایای مربوط به راه به طور خاص، با تمرکز بر این آثار، فعال شوند.

-توصیه و تأکید می شود پرداختن به ارتباطات و اقتصاد امروزی در مسیر راه ابریشم، با تکیه بر داشته ها و آثار و بقایای مادی و غیرمادی میراثی موجود در مناطقمرتبط با حوزۀ فرهنگی این راه صورت پذیرد.

-علاوه بر حضور پُربار رشته های باستان شناسی و حفاظت، از متخصصان رشته های گوناگون علمی دعوت می شود به ارائۀ نتایج پژوهش های خویش بپردازند.

-بر تحقیقات در زمینۀ میراث ناملموس (مانند: زبان و آداب و رسوم) تأکید می شود. ضمناً نیاز است تمهیداتی اندیشیده شود که نتایج این گونه تحقیقات درکنفرانس های آینده مطرح شود.

-ضرورت دارد، مقاله ها و دیگر نتایج مکتوب دو کنفرانس پیشین و کنفرانس حاضر، به چند زبان، چاپ و منتشر شود.

-در این کنفرانس پیشنهاد شد، کنفرانس بعدی به سال ۲۰۲۰ در ایران برگزار شود. منطقۀ آزاد ارس متقبل برپایی آن است.

-جهت تداوم پربار و منطقی کنفرانس، تثبیت دبیران این کنفرانس متشکل از آقای لیانگرن ژانگ از دانشگاه نانجینگ چین، خانم گابریلا کریست از دانشگاه هنرهایکاربردی وین اتریش و آقای عادل فرهنگی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران برای کنفرانس بعدی مورد تأیید قرار گرفت.

گفتنی است در این کنفرانس سه روزه که در محل کاروانسرای یام برگزار شد ۳۰مقاله و پوستر برگزیده از میان بیش از ۱۳۰مقاله و پوستر توسط پژوهشگران آلمانی ، اتریشی ، روسی ، چینی و ایرانی ارایه شد .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید