شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۴۰۲

عشق ابدی در تدفین های باستانی | کشف گورهای باستانی زوج‌های عاشق در روسیه

0 انتشار:

صدای میراث: آیین های تدفینی دنیای باستان برخی مواقع تعجب باستان شناس‌ها را برانگیخته است. سنت تدفین عشاق اما دریچه جدیدی به روی باستان شناسان گشود و معمای تازه‌ای پیش پای آن ها گذاشت.

تمدن‌های مختلف در جهان باستان مردگان را با عشق‌شان دفن می‌کردند و گورهای متعددی از روسیه تا ایران و هند و آفریقا کشف شده است که زن و مرد در آن ها با یکدیگر دفن شده‌اند.

باستان‌شناسی مدرن حالا در حال کشف اسرار زوج هایی است که در آغوشی عاشقانه، چندین هزار سال قبل کنار یکدیگر دفن شده اند.

از تدفین زوج عاشق تپه حسنلو در هفت هزار سال قبل که بگذریم یا اگر گور چند هزار ساله شهر سوخته که اتفاقی کشف شد و معمای یک زن و مرد دفن شده کنار یکدیگر را پیش پای باستان شناس‌ها گذاشت، یا از کشف گور حدود پنج هزار ساله هندوستان با یک زوج دفن شده کنار یکدیگر هم بگذریم، به گورهای باستانی حدود چهار هزار ساله‌ای در روسیه می‌رسیم که زوج ها در آن ها کنار یکدیگر دفن شده اند.

این تصاویر متعلق به تدفین های عاشقانه باستانی در روستای تارتاس در منطقه نووسیبیرسک را نشان می دهد، جایی که دانشمندان حدود ۶۰۰ گور باستانی آنرا مطالعه کرده اند.

ده‌ها گور باستانی متعلق به زوج های عاشق کنار یکدیگر که روبه‌روی یکدیگر قرار داده شده اند، بررسی شده‌اند.

براساس نظریات باستان شناسان در دوره باستانی این روستا وقتی مردی می‌مرد و جان می‌باخت، همسرش را نیز با او در گور قرار می دادند تا به نشانه صمیمیت، برای همیشه در کنار هم دفن شوند.

کلاین، باستان شناس این سایت باستانی می گوید: براساس یافته ها اگر مردی مجرد بود، زنی را انتخاب می کردند تا با او دفن شود. اما برخی باستان شناسان معتقدند که این موضوع تنها در حد نظریه است.

گورهای سایت باستانی سه هزار و پانصد ساله روستای تارتاس، بقایای سوزانده شده‌ای را نیز در خود داشته که در برخی از آنها عروسک هایی شبیه به مرده با مرده اصلی دفن شده است.

بیشتر قبرها اما شامل زوج هایی است که عشقشان از هزاره های گذشته تا زمان کشف توسط باستان شناس ها ادامه یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید