چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳

مخالفت صریح شورای عالی معماری و شهرسازی با احداث گذر آقانجفی در حریم میدان نقش جهان/احداث گذر و تخریب‌ها بافت تاریخی اصفهان را مخدوش می‌کند

0 انتشار:

صدای میراث: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احداث گذر آقا نورالله نجفی در حریم میدان ثبت جهانی شده نقش جهان اصفهان را موجب مخدوش شدن یکپارچگی بافت تاریخی اعلام کرد و در مصوبه خود پیرامون بافت تاریخی نقش جهان با احداث این گذر مخالفت کرد.

مستند صدای میراث از مرگ تدریجی بافت تاریخی اصفهان

به گزارش پویش مردمی نه به گذر آقا نجفی، این شورا مصوب کرد: پیرو جلسه ۱۶ تیر ماه امسال با موضوع «اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نورالله نجفی»، با عنایت به صورت جلسه ۹ مهر ۹۸ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره ۳) این شورای عالی و همچنین گزارش میدانی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، بنا بر مکاتبات انجام پذیرفته، اقدامات زیر صورت گیرد:

گزارش کامل تخریب حریم درجه یک میدان نقش جهان اصفهان تقدیم رییس سازمان میراث‌فرهنگی شد

۱. نظر به «مخدوش شدن یکپارچگی و انسجام بافت فرهنگی تاریخی شهر اصفهان، بی توجهی به اثر جهانی میدان نقش جهان، عدم لزوم ایجاد پیاده راه با توجه به فاصله اندک با پیاده راه پیرامون میدان نقش جهان، اثرات تخریب بناها و رها سازی فضاهای به وجود آمده بر کیفیت خدمات و زندگی ساکنان و نارضایتی ایشان»، با هرگونه تخریب و تملک بنا به منظور احداث یا امتداد گذر موجود مخالفت می‌شود.

گزارش میراث‌فرهنگی اصفهان درباره احداث گذر آقانجفی/ از ابتدا هم مخالف بودیم/مرجع نهایی شورایعالی معماری و شهرسازی است

۲. با عنایت به لزوم ساماندهی وضعیت موجود، ضمن تأکید بر حفظ کلیه پلاک‌های موجود در گذر پیشنهادی (بدنه خیابان حافظ، ساباط و پلاک‌های مجاور طبق نقشه پیوست) مقرر شد «طرح ساماندهی با تأکید بر ایجاد و احیای فضاهای شهری پشتیبان محله و میدان نقش جهان و توجه به احیای بناها و فضاهای ارزشمند فرهنگی در جهت تداوم هویت تاریخی گذر» ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، توسط شهرداری اصفهان تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ارائه شود.

گفت‌وگوی صدای‌میراث با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان؛ از داستان تخریب حریم نقش‌جهان و پروژه دردسرساز شاهدژ اصفهان تا پیاده‌‌راه سازی چهارباغ عباسی + فیلم

۳. نظر به مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده برای ساکنان در اثر اقدامات بی‌برنامه و نیز لزوم توجه به جلب مشارکت مردمی در احیای بافت، ضروری است مدیریت شهری اهتمامی ویژه به بهبود وضعیت کالبدی موجود داشته باشد و اقداماتی اجرایی از نوع بهسازی، کف سازی و بدنه سازی با قید فوریت توسط شهرداری انجام پذیرد.

سکوت شهرداری اصفهان در ماجرای تخریب بافت‌تاریخی نقش‌جهان شکست

 

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید