جریان سوداگرانه مدیریت نشود، میراث تهران نابود می‌شود/منافع ملی قربانی منافع شخصی نشود

0 انتشار:

صدای میراث: معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در نخستین نشست گفت و گو های میراث فرهنگی استان تهران با موضوع «میراث فرهنگی و توسعه فضاهای شهری» گفت: این درک اشتباه مردم و مسئولان است که میراث فرهنگی مانع توسعه است. میراث فرهنگی نه تنها مانع توسعه نیست که می تواند هدایتگر و پیشقراول توسعه پایدار باشد. او تاکید کرد: منافع ملی نباید تحت تاثیر منافع شخصی قرار گیرد و اگر جریان سوداگرانه تهران مدیریت نشود میراث این شهر برای همیشه از بین می‌رود.

به گزارش صدای میراث؛ نخستین نشست سلسله گفت و گوهای میراث فرهنگی استان تهران با موضوع میراث فرهنگی و توسعه فضاهای شهری در موزه فرش تهران و با حضورمعاون میراث فرهنگی کشور، مسئولان میراث فرهنگی استان تهران، اساتید دانشگاه و برخی از معماران و کارشناسان در موزه فرش برگزار شد.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور در این نشست میراث فرهنگی را پیش قراول توسعه پایدار دانست و افزود: از آنجایی که موضوع حفاظت از میراث فرهنگی امری مهم و ضروری در توسعه پایدار به شمار می رود از همین رو، پیش از هر توسعه ای لازم است که میراث فرهنگی در معنای جامع آن بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

او گفت: اگر جایی توسعه ای صورت می گیرد حتما باید با احترام به میراث فرهنگی باشد در این صورت میراث فرهنگی پیش قراول توسعه است و اگر جایی میراث فرهنگی نادیده گرفته شود دیگر آن توسعه را نمی‌توان توسعه پایدار خواند.

آنطور که طالبیان عنوان کرد: درحال حاضر بسیاری از گرفتاری های ما در شهرهای کنونی ریشه در توسعه ناپدار دارد. این درحالی است که در گذشته نیز توسعه انجام می شده اما هیچگاه از تعادل منطقی و پویا خارج نشده است. توسعه اگر در گذشته انجام می شد هماهنگ و یکپارچه با بافت شهری و زندگی مردم بود.

برخی طرح‌های جامع و تفصیلی به حفاظت از میراث فرهنگی توجه ندارند

او همچنین به برخی طرح های تفصیلی و جامع اشاره کرد که در آن ها به حفاظت از میراث فرهنگی توجهی نشده است. به گفته طالبیان، در یک دوره هایی طرح های تفصیلی و جامع اصلا توجهی به حفاظت از میراث فرهنگی نداشتند و بسیاری از گرفتاری های ما همین طرح های قانونی و بالادست بود که خوشبختانه هم اکنون طرح های تفصیلی و جامع به طرح های ویژه تبدیل می شوند که از تمامی جنبه ها به موضوع شهر نگاه می کنند.

طالبیان تاکید کرد: وقتی مداخلات در شهرها افزایش پیدا کند، جلوگیری از پیشروی آن کار آسانی نیست. درحال حاضر ضوابط فقط ارتفاع نیست تعداد زیادی معیار و مولفه است که باید به آنها توجه شود. مهم است که به پیوست های فرهنگی، منظر شهری و حتی جمعیت پذیری شهرها توجه کنیم چراکه تمامی این مولفه ها تاثیرگذارند.

معاون میراث فرهنگی مراکز تاریخی را یک موهبت دانست و ادامه داد: درحال حاضر در قم و اطرافش ساخت و سازهای ناهمگون بسیاری دیده می شود اما وقتی وارد بازار قدیمی قم می شوید و با اصالت دست نخورده آن مواجه می شوید، متوجه پویایی و روح تاریخی در این بازار خواهید شد و دیگر لازم نیست که دخالت های کاربردی در آن صورت گیرد چراکه این بازار با هویت اصلی و با در نظرگرفتن تمامی جنبه های اقتصادی و اجتماعی به خوبی کار خود را انجام می دهد.

حفظ ساختارهای فرهنگی و طبیعی نشانه توسعه موفق است

طالبیان تاکید کرد: اگر قرار است در شهرها شاهد توسعه پایدار باشیم باید به گفت و گو با صاحبان آثار تاریخی، مردم و ذینفعان روی بیاوریم. اگر در شهرهای تاریخی دنیا مرمت های شهری پرچمدار حوزه جهانی است به دلیل آن است که مسئولان با مردم به یک وفاق اجتماعی رسیده اند و یک فعالیت درازمدت و پیوسته که تحت تاثیر فشارهای اقتصادی نبوده است، صورت گرفته است.

او گفت: در تهران، شهری که پایتخت اقتصادی کشور است، اگر جریان سوداگرانه مدیریت نشود میراث فرهنگی از بین می رود. و لازم است که مسئولان دستگاه های مختلف و مردم بدانند که میراث فرهنگی نه تنها مانع توسعه نیست که اتفاقا می تواند هدایت گر و پیشقراول توسعه شود و به توسعه پایدار کمک کند، مشروط به آنکه مردم، دستگاه ها و میراث فرهنگی در کنار هم قرار بگیرند.

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: منافع شخصی نباید منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهد، اگر در جریان توسعه ساختارهای فرهنگی و طبیعی حفظ شود توسعه موفق است و اگر این ساختارها از بین بروند قطعا مردم و شهر دچار چالش می شوند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید