هیات ایسکارسا امشب به دزفول می‌رسد

0 انتشار:

صدای میراث: رییس و معاونان ایسکارسا که به شورای فنی ایکوموس جهانی (شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی) معروف است به منظور بازدید از بناهای تاریخی شهر دزفول امشب به خوزستان سفر می‌کند. این هیات در بازدید از بناهای تاریخی شهر دزفول روند استحکام بخشی و مرمت بناهای منتخب این شهر را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید