پویش مد یا مصرف گرایی به کنسرت مهران مدیری رسید

0 انتشار:

صدای میراث: پویش مد یا مصرف گرایى به کنسرت مهران مدیرى هم رسید و آزیتا ترکاشوند، عضو کمپین مد یا مصرف گرایى، در کنسرت مهران مدیری با لباس بازطراحى شده که شعار این کمپین را در دل خود دارد، حاضر شد.

آزیتا ترکاشوند یکى از اهداف پویش مد یا مصرف گرایى را اشتغال زایى براى زنان توانمند اعلام کرده است.

به گزارش صدای میراث، او در آخرین شب کنسرت مهران مدیرى، با لباسى متفاوت و بازطراحى شده حضور پیدا کرد. پوشش آزیتا ترکاشوند قرار است پیام جهانى محیط زیست یعنى مقابله با مصرف گرایى را به مخاطبان برساند.

مدیر رسانه پویش مد یا مصرف گرایى به صدای میراث گفت: آزیتا ترکاشوند یکى از اعضاى پویش مد یا مصرف گرایی در آخرین شب کنسرت مهران مدیرى با پوششی حاضر شد تا این پیام را به مخاطبان برساند که با به کارگیرى خلاقیت و شیوه بازطراحى مى شود به اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگى محیط زیست اقدام کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون همچنین درباره علت حضور خود با پوشش بازطراحى شده در کنسرت مهران مدیری گفت: پویش مد یا مصرف گرایى قرار است در کنار پیام مهم محیط زیستی و اقتصادى، در شرایط اقتصادی فعلی برای زنان توانمند اشتغال ایجاد کند.

ندا سرمه، طراح لباس و مدیر پویش مد یا مصرف گرایى نیز که پیش از این به همین شیوه بازطراحى لباس آزیتاترکاشوند و همچنین هانا کامکار را در جشن حافظ به عهده داشت، درباره پیام مهم طراحى این لباس ایرانى در مراسم کنسرت مهران مدیرى گفت: در تلاش هستیم براى این پویش نو فرهنگسازى کنیم. پویش مد یا مصرف گرایى نه تنها به کاهش آلودگى هاى محیط زیست کمک مى کند، بلکه در شرایط فعلی اقتصادی مى تواند فرهنگ منفى مصرف گرایى را که در نتیجه تبلیغات غلط در فضاى مجازى به نسل جدید منتقل شده، کمرنگ کند.

به گفته این طراح لباس، پویش مد یا مصرف گرایى، قرار است مروج فرهنگ مثبت خوش پوشى در عین سادگى باشد. این پویش حاوى این پیام است که با استفاده از هنرهای بومی و سنتی ایران مى توان به جای خرید مجدد لباس، برای باز آفرینی لباس های قدیمی اقدام کرد.

گفتنی است، آموزش های لازم، طراحی و آماده کردن فضاهایی برای کار و تولید براى ترویج این فرهنگ از قدم هاى دیگر این پویش است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید