یکشنبه, ۰۶ خرداد, ۱۴۰۳

گلباران رمزگشای الواح هخامنشی | راهنمایان گردشگری ایران از عبدالمجید ارفعی قدردانی کردند

0 انتشار:

صدای میراث: راهنمایان گردشگری کشور در پانزدهمین گردهمایی خود در تهران پرفسور عبدالمجید ارفعی، رمزگشای الواح هخامنشی و متخصص زبان‌های عیلامی و اکدی را گلباران کردند.

عبدالمجید ارفعی تنها دانشجوی ایرانی بود که در موسسه شرق‌شناسی شیکاگو به جمع خوانندگان الواح هخامنشی پیوست و سالیان طولانی خود را وقف خواندن الواح هخامنشی به دست آمده از باروی شرقی تخت‌جمشید کرد.

الواح هخامنشی در دوره رضاخان برای خواندن و رمزگشایی به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو تحویل شد و اکنون بخشی از این الواح همچنان به عنوان امانت در اختیار آن موسسه است.

پرفسور ارفعی تنها شاهد ایرانی الواح هخامنشی در دادگاه‌های آمریکا بود که اثبات کرد این الواح متعلق به ملت ایران است نه دولت جمهوری اسلامی ایران و با این شهادت توانست جلوی توقیف و فروش الواح هخامنشی به نفع دو خانواده یهودی که اعضای خود را در یک انفجار در سرزمین‌های اشغالی از دست داده بودن. جلوگیری کند.

عبدالمجید ارفعی همچنین توانسته است اسامی روستاها، شهرها و همچنین محل باستانی و فعلی آن‌ها را از نوشته‌های هخامنشی داخل الواح استخراج کند و اگر این اسامی منتشر شود گام مهمی برای شکل‌گیری مسیرهای جدید گردشگری در ایران برداشته خواهد شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید