گنبد لطفی نه ثبت می شود نه حفاظت!

0 انتشار:

صدای میراث؛گنبد لطفی یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان فهرج در استان کرمان محسوب می شود که تاکنون نه در فهرست آثار ملی قرار گرفته و نه مورد حفاظت مسئولان! بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این بنای تاریخی متعلق به دوره تیموری ـ صفوی است که با ثبت آن و هزینه ای اندک مرمت نه تنها می توان از روند تخریب این اثر ارزشمند تاریخی جلوگیری کرد که با معرفی آن، به ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری استان کرمان افزود.

شهرستان فهرج یکی از مناطق تاریخی استان کرمان است که بناها و محوطه های تاریخی آن به دلیل نبود توجه و عدم رسیدگی در معرض تخریب جدی قرار گرفته است. گنبد لطفی یکی از قابل توجه ترین جاذبه های گردشگری استان به شمار می رود که وضعیت بهتری نسبت به دیگر آثار موجود در فهرج ندارد.

پلان این بنای تاریخی طبق گفته کارشناسان مربوط به دوره تیموری شباهت دارد. به نظر می رسد کاربری گنبد لطفی در گذشته خانقاه یا آرامگاه بوده است. اسناد تاریخی نشان می دهد که در دوره تیموری این منطقه دارای تعداد زیادی خانقاه بوده است.

با این وجود گنبد لطفی که در روستای فتح آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان فهرج واقع شده وضعیت مناسبی ندارد. پایه های بنا در اثر عوامل طبیعی دچار فرسایش جدی شده است و بخش های زیادی از گنبد و قسمت های داخلی ریخته است. یکی از کارشناسان میراث فرهنگی در فهرج معتقد است، با ثبت این بنا در فهرست آثار ملی و با مرمت، حفاظت و پاکسازی داخل و پیرامون بنا می توان روند تخریب بنا را متوقف کرد.

او می گوید: با مرمت، حفاظت و معرفی این بنای ارزشمند تاریخی به جامعه علمی، می توان آن را به عنوان یکی از قابل توجه ترین ترین جاذبه های گردشگری منطقه، مطرح کرد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید