۷۵اثر تاریخی از ۵ استان کشور ثبت ملی شدند

0 انتشار:

۷۵ اثر تاریخی از پنج استان تهران، خراسان شمالی، سمنان، قزوین  وگلستان پس از بررسی و تایید کارشناسان میراث‌فرهنگی در کمیته آثار غیرمنقول، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شدند.

به‌گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی در این کمیته که با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد پنج استان به ارائه پرونده‌های خود پرداختند.

در این کمیته به تفکیک ۳۶ پرونده از استان گلستان، ۶ پرونده از استان تهران، ۸ پرونده از استان سمنان، ۲۰ اثر از خراسان شمالی  و ۵ اثر از استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های استان گلستان شامل۱۹ اثر مشتمل بر امامزاده، آب انبار، پل، حمام، خانه، عمارت، مدرسه  و محراب متعلق به دوره قاجار و پهلوی اول، ۱۷ محوطه تاریخی در ۸ شهرستان استان از دوره‌های مفرغ قدیم، آهن، اشکانی، ساسانی و اسلامی است. همچنین بافت روستای چلی پایین از جمله پرونده‌های ارایه شده از سوی استان گلستان بود که ثبت آن موکول به تکمیل پرونده و طرح آن در جلسات آتی کمیته شد.

مدرسه اتفاق، مؤسسه باستان‌شناسی( شماره ۲)، دانشکده محیط زیست، تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران، حسینیه هنر و ساختمان کانسون در مقابل دانشگاه هنرهای زیبا واقع در حریم دانشگاه تهران نیز از جمله پرونده‌های ارایه شده از سوی کارشناسان میراث فرهنگی استان تهران بود که واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شدند.

پرونده چهارخانه، یک عمارت، حمام، ورزشگاه مربوط به دوره قاجار و پهلوی اول و بافت تاریخی روستای بیابانک مربوط به دوره صفویه در استان سمنان نیز بررسی و به ثبت ملی رسیدند.

۲۰ اثر تاریخی خراسان شمالی شامل ۸ تپه و محوطه تاریخی متعلق به عصر مفرغ تا قرون اولیه و میانی، امامزاده یحیی (ع)، پایاب قنات الله‌آباد، برج نگهبانی، آب انبار، ۵ حمام، قلعه، کاروانسرا و مسجد جامع مربوط به شهرستان‌های شیروان و بجنورد از دیگر پرونده های ارایه شده در این نشست بود که با تصویب هیات کارشناسی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.

خانه مؤمنان در بافت تاریخی شهر قزوین، بند تاریخی مولاوردی خان، خانه اربابی الوند، مسجد قنبتی تاکستان و تپه پیش از تاریخ متعلق به عصر آهن و مفرغ در شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین نیز از دیگر  آثاری بودند که به ثبت در فهرست آثار ملی کشور رسیدند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید