چهارشنبه, ۲۲ فروردین, ۱۴۰۳

کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات گردشگری کشور تشکیل شد

0 انتشار:
صدای میراث: مجمع عمومی کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک کشور با حضور نماینده وزارت کار، روسا و نمایندگان انجمن‌های صنفی استان‌های تهران، لرستان، اصفهان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، یزد، قم، فارس، ایران، مرکزی، همدان، خراسان جنوبی و زنجان تشکیل شد و پس از تصویب اساسنامه این کانون، انتخابات مجمع عمومی نیز برگزار شد.
به گزارش مجمع عمومی کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی،‌جهانگردی، زیارتی و گردشگری الکترونیک، در نخستین جلسه هیات مدیره کانون سراسری «حرمت‌اله رفیعی» رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به عنوان رئیس هیات مدیره این کانون، «محمود فخری» رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس به عنوان نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات مسافرتی، «امیرپویان رفیعی‌شاد»، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران به عنوان خزانه‌دار این کانون و «مرتضی قربانی» عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز به عنوان دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی انتخاب و معرفی شدند.
گفتنی است کانون سراسری انجمن‌های گردشگری کشور متشکل از انجمن‌های استانی و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسارفت هوایی و جهانگردی ایران است که اعضای آن از انجمن ایران و انجمن‌های استانی است و دفاتر نیز به صورت فردی حق عضویت در این کانون را ندارند.
بدین ترتیب ساختار جدی موجب می‌شود تمامی انجمن‌های گردشگری سراسر کشور در حوزه دفاتر گردشگری در یک قالب واحد و هماهنگ عمل کنند.
print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید