چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳

مستندنگاری آثار تاریخی ضابطه‌مند شد

0 انتشار:

مدیرکل بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی از تهیه پیش‌نویس روش‌ها و شیوه‌های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی برای نخستین‌بار در کشور خبر داد.

به ‌گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، سیدهادی احمدی روئینی هدف از تهیه این پیش‌نویس را ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی تهیه اطلاعات تصویری و گرافیکی برای بستن قراردادهای مستندسازی با مشاوران، توصیف شکل کالبدی، تحولات و شرایط اماکن میراث تاریخی در بازه زمانی معین در سراسر کشور ذکر کرد.

به گفته او، بناها، یادمان‌ها و محوطه‌های تاریخی از جمله ثروت‌های ملی غیرقابل جایگزین با اطلاعات بی‌شمار و گاهی ناشناخته‌ هستند که دستیابی به آن مستلزم بهره‌گیری از مهارت‌ها، ایده‌ها و فنون مختلفی از دانش‌های میان‌رشته‌ای و برداشت میدانی است.

احمدی با تاکید بر این‌که گردآوری، تحلیل و تفسیر شواهد مستتر در کالبد آثار، شناخت کافی برای مراقبت از آثار و زیرساخت قرارگیری از آن‌ها، ترسیمات فنی و نقشه‌های مربوط به آن اثر را فراهم خواهد ساخت، افزود: مستندنگاری باید برپایه استفاده از اطلاعات دقیق برداشت‌شده انجام شود.

مدیرکل بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به تهدیدها و خطرهای طبیعی و انسانی معطوف به آثار، مستندنگاری آثار را ضروری دانست و گفت: با تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مستندنگاری آثار تاریخی تلاش شده تا استانداردهای لازم برای هر دو جنبه توصیفی و تصویری با توجه به غنا و تنوع آثار تاریخی گنجانده شود.

این پیش‌نویس برای اجرا و اعلام نظر به مراکز استانی ارسال شده و شامل تعاریف و چهارچوب نظری، مطالعه و ارزیابی روش‌های مستندنگاری، تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماها و فهرست منابع و مآخذ با واژه‌نامه تخصصی است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید