دستور شورای تامین شیراز برای بازسازی دو خانه تخریب شده در بافت تاریخی

0 انتشار:

محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: نمایندگان چهار حوزه مهم دستگاه‌های مختلف دولتی به همراه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از بافت تاریخی شیراز دیدن کردند و خوشبختانه شورای تامین شهرستان شیراز نیز تشکیل جلسه داد و قبل از آن نیز کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، طالبیان با تاکید بر ادامه روند قانونی در بافت تاریخی شیراز گفت: نمایندگان دستگاه‌ها مصرتر شدند که تخریب‌ها را پیگیری کنند تا مشحص شود چه کسی دو خانه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را تخریب کرده است.

معاون میراث فرهنگی گفت: دستور بازسازی عین به عین خانه‌های تاریخی تخریب شده در بافت تاریخی شیراز داده شد و معاونت میراث فرهنگی سازمان نیز با آماده کردن نقشه‌ها، آن‌ها را به استان فارس واگذار کرد تا کارها شروع شود.

او افزود: با مشخص شدن مقصر، علاوه بر جرایم قضائی که مقصر باید تحمل کند، تخریب کنندگان دو خانه تاریخی موظف به پرداخت خسارت و جریمه تخریب بنای تاریخی نیز هستند.

معاون میراث فرهنگی گفت: براساس دستور شورای تامین شهر شیراز، فعلا آثار تخریب شده براساس مستندات بازسازی می‌شوند تا دست‌کم طرح‌هایی که ضد مفهوم و هویت بافت تاریخی شیراز هستند سرخود در این بافت تاریخی رشد نکنند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید