تنوع زیستی ایران قربانی سیاست‌های نادرست

0 انتشار:
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست سیاست‌های نادرست توسعه را مهمترین تهدید برای تنوع زیستی کشور دانست و گفت: فرسایش خاک، بحران آب، از بین رفتن جنگل‌ها و تنوع زیستی محصول سیاست‌های غلط توسعه‌ای، بدون توجه به توان اکولوژیک مناطق است.

ظهرابی با اعلام مشکلاتی که توسعه گرایان و سرمایه گذاران بدون توجه به تنوع زیستی در حوزه محیط زیست و تنوع زیستی ایران ایجاد کردند گفت: در شرایط حاضر با اینکه با محدودیت شدید آبی روبرو هستیم، هنوز برخی دنبال توسعه کشاورزی هستند. بخش عمده آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و متاسفانه مصرف آب به شکلی نادرست و غیرخردمندانه است. بنابراین سیاست‌های نادرست توسعه مهمترین عامل تهدید تنوع زیستی است.

ظهرابی تاکید کرد: تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن عامل مهم دیگری است که تنوع زیستی را تهدید می‌کند. همانطور که شاهدیم به دلیل خشکسالی امنیت غذایی حیات وحش نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه  آگاهی ناکافی مردم و مسئولان از ارزش‌های محیط زیست و تنوع زیستی تهدید دیگر تنوع زیستی به حساب می‌آید، گفت: تغییر کاربری اراضی و اشغال زیستگاه‌ها و چرای بی‌رویه از دیگر عوامل مهم تهدید تنوع زیستی است.

براساس آنچه حمید ظهرابی در روز جهانی تنوع زیستی اعلامکرد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز سخنان او رارسانه ای کرد، تنوع زیستی به معنای تمایز و  گوناگونی حیات در بخش‌های مختلف کره زمین است و به قابلیت تمایز بین موجودات زنده تنوع زیستی گفته می‌شود. تنوع زیستی در سه سطح گونه، ژن و اکوسیستم تعریف می‌شود.

به گفته وی، ۲۰ کشور دنیا دارای بیشترین تنوع زیستی هستند و بالغ بر ۱۲ درصد مساحت دنیا را تشکیل می‌دهند. ۷۰ درصد تنوع زیستی نیز در همین ۱۲ درصد متمرکز شده است. ۴۵ درصد جمعیت جهان نیز در همین بخش‌ها مستقر هستند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ایران جزو ۲۰ کشوری است که تنوع زیستی بالایی دارد،‌ گفت: تنوع اکوسیستم‌ها و تنوع اقلیمی باعث تنوع زیستی بالا در ایران شده است.

او گفت: در خاک ایران ۸۶۲۸ گونه گیاهی وجود دارد که ۱۸۱۰ گونه آن اندنیک ایران است. همچنین ۱۱۱۵ گونه مهره‌دار در ایران نیز وجود دارد که از این تعداد ۵۴۰ گونه پرنده، ۲۴۱ گونه خزنده، ۱۶۳ گونه ماهی آب شیرین، ۱۹۷ گونه پستاندارو ۹۲ گونه دو زیست هستند.

به گفته ظهرابی ۳۰ پارک ملی، ۳۷ اثر طبیعی ملی، ۱۷۰ منطقه حفاظت شده و ۴۵ پناهگاه حیات وحش در ایران وجود دارد و همچنین ۲۴ تالاب کشور نیز اهمیت بین‌المللی دارند و با ثبت ۱۲ ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو ایران در ردیف کشورهای پیشتاز هستیم.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از وجود  ۲۰۳ منطقه شکارممنوع در ایران خبر داد که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید