هیات وزیران جریمه شکار را افزایش داد

0 انتشار:

هیات دولت میزان جرایم مندرج در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵ را افزایش داد.

به گزارش صدای میراث، براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، هیات وزیران در جلسه ۱۶ اردیبهشتماه سال ۹۷ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ تصویب کرد که جرایم مندرج در ۴ ماده اصلاحی قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۷۵ افزایش یابد.

براساس مصوبه هیات وزیران مجازات‌های نقدی موضوع ماده ۱۰ اصلاحیه قانون شکار و صید از ۳ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین مجازات‌های نقدی موضوع ماده ۱۱ این اصلاحیه نیز از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۴۵ میلیون ریال تعیین شد.

هیات وزیران در مصوبه خود مجازات‌های نقدی موضوع ماده ۱۲ اصلاحیهقانون شکار و صید را از ۳۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است.

مجازات‌های نقدی موضوع ماده ۱۳ نیز براساس مصوبه جدید هیات وزیران از ۶۰ میلیون ریال تا ۸۵ میلیون ریال تعیین شد.

گفتنی است براساس تصمیم هیات وزیران، مجازات‌های نقدی تبصره ۲ ماده ۱۳ اصلاحیه قانون شکار و صید نیز از ۶۰ میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شد.

براساس ماده ۱۰ اصلاحیه قانون صید و شکار هرکس‌ مرتکب‌ شکار بدون پروانه شود یا بیش از میزان مندرج در پروانه صید و شکار داشته باشد و خارج از محل های مندرج در پروانه اقدام به شکار کرده باشد و شکار را نیز بدون کسب مجوز بفروشد یا صادر کند ۱۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی داشت.

براساس ماده ۱۱ اصلاحیه نیز شکار در فصل ممنوع، شکار در مناطق ممنوع، شکار با سلاح دیگران، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات و همچنین صدور و ورود غیرمجاز حیوانات وحشی ۱۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی داشت که اکنون این مبلغ با مصوبه دولت افزایش یافته است.

ماده ۱۲ اصلاحیه قانون شکار نیز مشخص کرده بود که شکار و صید جانوران حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه، شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش و رودخانه های حفاظت شده، از بین بردن رستنی ها و تخریب پارک ها و آثار طبیعی ملی به همراه آلوده کردن آب رودخانه ها و آبشخورها و چشمه ها ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان جزای نقدی داشت که یا مصوبه دولت این مبلغ افزایش یافت.

براساس ماده ۱۳ قانون اصلاح شده صید و شکار نیز شکار جانوران در معرض خطر انقراض، شکار در پارک های ملی، شکار جانوران با استفاده از سم و مواد منفجره یا تعقیب جانوران با استفاده از وسیله نقلیه و کشتار جانوران با محاصره دست جمعی، فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پناهگاه های حیات وحش و پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ۱۸۰هزار تومان تا ۲ میلیون تومان جزای نقدی داشت که اکنون این میزان افزایش یافته است.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۳ نیز زنده گیری، شکار و نگهداری و حمل و صدور پرندگان شکاری ایران نیز ۱۸۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان جزای نقدی داشت که این مبلغ نیز در مصوبه هیات وزیران افزایش یافته است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید