درگذشت ناگهانی رییس اسبق موزه گرگان

0 انتشار:
قربانعلی عباسی، باستان شناس و میراث بان برجسته استان گلستان پس از یک دوره بیماری امروز، پنجشنبه ۲۸ تیرماه در بیمارستان شهید صیاد شیرزای گرگان دارفانی را وداع گفت.
درگذشت ناگهانی قربانعلی عباسی (۱۳۴۷/۱۳۹۷) موجب اندوه جامعه میراث فرهنگی استان گلستان شد.
عباسی دانش آموخته مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و عضو، معاون و سرپرست هیات های مختلف بررسی و کاوش باستان شناسی در منطقه گرگان بود.
او کاوشگر دو محوطه مهم «نرگس تپه» و «تپه بازگیر» بود که گزارش آن ها نیز منتشر شد.
قربانعلی عباسی رییس موزه گرگان نیز بود.
او نخستین رییس پاسداران میرات فرهنگی استان گلستان، امین اموال فرهنگی- تاریخی استاد موسسه آموزش عالی گلستان نیز بود.
ده ها عنوان مقاله درباره باستان شناسی و میراث فرهنگی استان گرگان به زبان فارسی و انگلیسی و دو کتاب ارزشمند از کاوش های باستان شناسی از او به یادگارمانده است.
موزه ملی ایران هم فقدان این استاد دانشگاه ر به خانواده باستان شناسی ایران و جامعه فرهنگی کشور تسلیت گفته است.
جبرئیل نوکنده رییس موزه ملی ایران در گفت وگو با صدای میراث دلیل فوت قربانعلی عباسی رییس سابق موزه گرگان را
print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید