معاون سابق مالی – اداری سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران سرپرست گردشگری شد/ محب خدایی: من رفتم

0 انتشار:

معاون سابق مالی و اداری سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران با حکمی از سوی علی اصغر مونسان به سرپرستی معاونت گردشگری کشور منصوب شد.

محمد خیاطیان از همکاران سابق علی اصغر مونسان در شهرداری تهران بود که ساعاتی پیش توانست حکم سرپرستی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از علی اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دریافت کند.

در همین حال محمد محب خدایی در گفتوگو با صدای میراث خداحافظی خود از سمت معاونت گردشگری کشور را تایید کرد اما نگفت که این خداحافظی همراه با استعفاء بوده است یا علی اصغر مونسان او را از این سمت برکنار کرده است.

محمد خیاطیان سرپرست کنونی معاونت گردشگری که ساعاتی پیش به این سمت منسوب شد در دوره ای که علی اصغر مونسان در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مشغول به کار بود از همکاران مرتبط با او در معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بود.

ماجرای استعفاء یا برکناری محمد محب خدایی از مدتی پیش در سایت صدای میراث مطرح بود که سازمان میراث میراث فرهنگی این موضوع را شایعه خوانده بود.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید