بم سینما ندارد!

0 انتشار:

رییس اداره ارشاد «بم» بیان کرد: متاسفانه برای بازسازی فرهنگی و هنری و روح شهر برنامه‌ریزی نشد، در حالیکه قبل از زلزله، دو سینما بزرگ داشتیم، این مکان‌ها بازسازی نشد و امروز بم سینما ندارد.

رییس اداره ارشاد بم به ایسنا گفت: روزگار به ما آموخته که در سخت‌ترین ایام راهی جز امید و تلاش برای زندگی دوباره و بهتر کردن شرایط نیست.

اعظم جوشایی با اشاره به نزدیک شدن به ۵ دی، سالگرد زلزله بم افزود: از حادثه زلزله خونبار بم ، ۱۵سال می‌گذرد و متاسفانه برای بازسازی فرهنگی و هنری و روح شهر برنامه‌ریزی نشد و کودکان بازمانده از آن حادثه اکنون جوانانی هستند که به دنبال هویت و خانواده خود هستند که در نهایت به چند سنگ قبر سرد به نام اعضا خانواده می‌رسند.

او یادآور شد: عواقب اجتماعی زلزله بم هر روز در آسیبی جدید رخ می‌نماید و بسیاری از این جوانان مستعد و در رده‌های مختلف مهارتی در انجمن سینمای جوانان بم هستند و برای فعالیت بیشتر امکاناتی نیاز دارند، در صدد بودیم که خیّرینی را برای تامین و اهدا تجهیزات سینمایی به بم پیدا کنیم اما میسر نشد.

جوشایی ادامه داد: باید کمک کرد تا شاید بتوانیم جریان جذب و مهارت‌آموزی و تولیدات را برای این خطه سرعت ببخشیم و به بهانه سالگرد زلزله بم این امکان به بم برسد.

او با بیان اینکه “بم با سینما بیگانه نیست” گفت: صدیقه سامی‌نژاد بازیگر «دختر لر» اولین بازیگر زن سینمای ایران زاده بم است. در حالیکه در قبل از زلزله دو سینما بزرگ داشتیم متاسفانه این مکان‌ها بازسازی نشد و امروز بم سینما ندارد.

ایسنا،۱۰ سل قبل نیز گزارشی از وضعیت سینما در بم داد که در این لینک قابل مشاهده است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید