کشف سفال ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه

0 انتشار:

صدای میراث: سرپرست هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در آذربایجان شرقی از مهمترین یافته های سفالی فصل دوم کاوش باستان شناسی قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی–ایلخانی اوجان را ظرف شکسته فقاع (گلابی شکل)

ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه منطقه اعلام کرد.

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رحیم ولایتی سرپرست هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: «فصل دوم کاوش باستان شناسی  قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان با هدف آزاد سازی دیوارها وبرج مدور جبهه شمال غربی این سازه بزرگ معماری شمال غرب کشور در ضلع شمال غربی آن انجام شد.»

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران افزود: «در این فصل هیات باستان شناسی دانشگاه تهران با استفاده از نقشه توپوگرافی محوطه ، ۷ ترانشه ۱۰× ۱۰ در ضلع شمال غربی قلعه تعیین ، و حفاری بر اساس طرح ارائه شده از سوی پژوهشکده باستان شناسی صورت گرفت.»

این باستان شناس، حاصل کاوش این فصل را پاکسازی کامل دیوار شمالی قلعه  ومعماری برج مدور شمال غرب قلعه دانست و تصریح کرد: «با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه و کندی کار  عملیات کاوش با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تمدید و انجام شد.»

او از مهمترین یافته های سفالی این کاوش را ظرف شکسته فقاع(گلابی شکل ) ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه منطقه دانست.

ولایتی گفت: «هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در فصل اول در تپه قلعه بزرگ شهر تاریخی اوجان ( قبه تپه اشرف آباد- بستان آباد )  در تابستان ۱۳۹۶ پنج ترانشه را  در ابعاد ۱۰ × ۱۰ متر در گوشه شمال غربی حصار قلعه وبر روی برجستگی گوشه شمال غربی تپه حفاری و کاوش کرد.»

او با بیان اینکه در فصل نخست، کاوش در ترانشه هایI و IIدر وسعت کل فضای ترانشه انجام گرفت تصریح کرد: «در ترانشه های III و IVکاوش تنها در نیمی از محدوده یعنی ۵ ×۱۰ متری از بخش جنوبی ترانشه  انجام شد.»

ولایتی تصریح کرد: «در ترانشه V نیز با توجه به اتمام مهلت قانونی  مجوز کاوش و محدودیت زمانی به منظور مشخص کردن ارتباط برج مدور با سازه های جنوبی تنها نواری دو متری از شمال این ترانشه مورد کاوش قرار گرفت و با مشخص شدن یک دیوار سنگی در جهت شمالی- جنوبی که برج مدور به آن منتهی می شد، کاوش در این  ترانشه نیز متوقف شد.»

به گفته این باستان شناس، در نتیجه کاوش در این ترانشه ها در فصل نخست یک مجموعه معماری متشکل از برج مدور و دیوارهای بیرونی بنایی بزرگ  قلعه یا ارگ حکومتی نمایان شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید