ضرورت تغییر در رویکرد حوزه آموزش گردشگری

0 انتشار:

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری  از باز‌تعریف و مهندسی مجدد جایگاه و ارزش آموزش در نظام توسعه و تحول گردشگری کشور و در نهایت تغییر در رویکرد این حوزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری، زاهد شفیعی با اشاره به موضوع پایش کیفی و اولویت‌بندی راهبرد‌های دفتر آموزش و مطالعات گردشگری گفت: اهمیت نقش آموزش در صنعت گردشگری و نیز بررسی وضعیت موجود متناسب با چشم انداز پیش رو، زمینه تغییر و اولویت‌بندی راهبردهای این حوزه را سبب شده است.

وی با بیان اینکه  پایش کیفی و طراحی شاخص‌ها یکی از اولویت‌های مذکور به شمار می‌آید؛ افزود: ایجاد نظام نظارت و رتبه‌بندی موسسات و مراکزآموزشی و نیز بازنگری دوره و محتوای آموزشی یکی از اهم اقدامات پیش رو در راستای توجه به پایش کیفی این حوزه به شمار می‌آید.

شفیعی همچنین ادامه داد: تنوع‌بخشی به سرفصل‌های آموزشی با طراحی دوره‌های جدید مبتنی بر نیاز بازار کشورهای هدف و نیز مقتضیات این صنعت نیز در  اولویت راهبردهای بازنگری شده جای گرفته‌اند.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری با اشاره به اینکه در رویکرد جدید پیش رو در حوزه آموزش، همگانی و عمومی‌سازی این حوزه در دستور قرار دارد؛ تصریح کرد: این امر بدان معناست که آموزش باید مشمول تمامی اجزای زنجیره ارزش و ذینفعان گردشگری شود.

وی در تشریح اجزای این زنجیره گفت:  آموزش به گردشگران با انتقال شاخصه‌های: «فرهنگ گردشگری و سبک زندگی»، «گردشگری به عنوان یک مصرف عمومی نه کالای خاص» و نیز آموزش ذینفعان بخش خدمات گردشگری شامل رانندگان وسایط و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی ، اتوبوس‌های بین‌راهی، مراکز بین‌راهی و غیره بخشی از این رویکرد است.

شفیعی با بیان اینکه گردشگری، علم و صنعتی انسان محور است و از این رو موضوع آموزش نیروی انسانی بیش از هر حوزه ای اهمیت می یابد؛ افزود: تقویت نگاه فرابخشی سازمان با تشکیل اتاق فکر درراستای دستیابی به هدف تقویت بخش مطالعات کاربردی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی راهبردهای کلان گردشگری کشور نیز یکی دیگر از گام های اجرایی پیش بینی شده است.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری همچنین با تاکید بر اینکه  ارتباط با سازمان های بین المللی و استفاده از تجربیات جهانی موفق در حوزه آموزش نیز تاثیر مستقیمی بر فرآیند بومی‌سازی مباحث مربوطه خواهد گذاشت؛ گفت: نحوه  برگزاری دوره  توانمند‌سازی روستاهای هدف و اقامتگاه‌های بوم گردی یکی از مواردی است که مبتنی بر نگاه بین المللی؛ میزان تاثیرپذیری جامعه بومی و تفهیم سرفصل‌های آموزشی  در این زمینه افزایش خواهد داد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید