چهارشنبه سوری ردپای جشن فروردین گان و پنجه آخر سال است

0 انتشار:

پژوهشگران حوزه مردم شناسی و علوم انسانی در نشستی تخصصی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و پژوهشکده مردم شناسی برگزار شد به بررسی آیین چهارشنبه سوری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران و مشاور سرپرست پژوهشگاه در این نشست با اشاره به پیشینه برگزاری جشن چهارشنبه سوری قبل و بعد از ورود اسلام به ایران گفت : مردم ایران در تمامی ادوار تاریخی این روز را با برگزاری آیین های متنوع در سراسر کشور جشن می گیرند.

وی با اشاره به برگزاری جشن سور و احترامی که زرتشتیان برای آتش قائل هستند و آن را آغاز گر جشن های نوروزی می دانند تصریح کرد :یکی ازرسم های جشن چهارشنبه سوری ایرانیان در زمان عشایری به بعد جمع شدن در کنار هم بوده است ؛ سفره سور نیز مانند تمامی سفره های ایران باستان شکرانه آنچیزی است که خداوند به بندگانش عطا کرده است .

او درادامه به سنت های رایج چهارشنبه سوری نظیر پختن آش ابو دردا ، مراسم قاشق زنی ، شال اندازی ، شکستن کوزه و … اشاره کرد .

فرزانه گشتاسب مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیگر سخنران این نشست با اشاره به تنوع جشن های چهارشنبه سوری در مناطق مختلف ایران تصریح کرد : این تنوع آیین ها معنی دار است زیرا در جزئیات اتفاق می افتدو در همه رسوم دیده نمی شود .

او اظهار داشت : به اعتقاد من به عنوان یک پژوهشگر، سابقه آیین چهارشنبه سوری به ایران باستان و جشن فروردین گان ، پنجه آخر سال و  گاهنبار باز می گردد.

وی با بیان اینکه این جشن ها هنوز در ایران زنده هستند و زرتشتیان ساکن کرمان ، یزد ، تهران و … آنها را برگزار می کنند به بیان برخی از شباهت های فروردین گان و چهارشنبه سوری پرداخت و گفت : چهارشنبه سوری بازمانده و ردپای این جشن است .

محمد نجاری پژوهشگر، منتقد و مدرس نیز در ادامه با اشاره به آیین های چهاشنبه سوری در سراسر ایران گفت: آیین های چهارشنبه سوری یک عنصر تأثیر گذار مانند آتش را درخود دارد که از نگاه اسطوره شناسی نیازمند تحقیق و پژوهش است .

او در ادامه به تشریح تبار شناسی جشن چهارشنبه سوری ، سنتهای آیین چهارشنبه سوری و جهان معاصر و چهارشنبه سوری پرداخت .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید