خلیج‌فارس شناسنامه سرزمین پارس/منوچهر جهانیان، رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

0 انتشار:

منوچهر جهانیان       

رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ 

خلیج فارس مهد فرهنگ ها و تمدن­ های کهن و باستانی جهان است.  خلیج فارس، نامی ‌برخاسته از تاریخ، فرهنگ و تمدن بزرگ و کهن ایرانی است که شواهد و مدارک و مستندات ما را به جایگاه ممتاز و عظیم آن در میراث‌فرهنگی مشترک بشری رهنمون می‌نماید.

خلیج‌فارس دارای پیشینه‌ای وسیع و گسترده به درازای تاریخ سرزمین پارس است که خاستگاه و زایش فرهنگ‌ها وتمدن‌های بزرگ بشری ریشه در آن دارد.

خلیج‌فارس از بدو پیدایش تا زمان حاضر بستری جغرافیایی در شکل‌دهی روابط فرهنگی، ‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری ملل مختلف جهان با محوریت توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و تعامل مثبت و سازنده بوده که بسترها و زمینه‌های همکاری و گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه خلیج‌فارس و جهان را بدنبال داشته است.

فرهنگ و اخلاقیات ایرانیان همواره با تاکید بر همدلی و همکاری میان مردم و اقوام مختلف بشر روح همبستگی، صلح و دوستی در میان آن‌ها را گسترش داده است. در حوزه خلیج‌فارس، زندگی و هم‌زیستی با ‌جوشش فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف در منطقه، بستری را برای توسعه روابط و همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان مردمان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سایر مردمان ملل مختلف فراهم آورده است.

نام خلیج‌فارس، با نام ایران برای همیشه تاریخ گره خورده است. این ارتباط عمیق و پایدار ایران با خلیج‌فارس در اشکال و حوزه های مختلف قابل ترسیم، تائید و تاکید است و استمرار آن تا دوران معاصر و حال نیز به تصویرکشیده شده است. سیر تحولات دوران معاصر بیانگر اقتدار ایرانیان در خلیج‌فارس بوده و در حال حاضر نیز همکاری کشورهای منطقه خلیج‌فارس تضمین کننده ثبات و آرامش در این منطقه است.

کشور ایران سهم مهم و اساسی در شکل‌گیری و تضمین ثبات منطقه خلیج‌فارس دارد که نیازمند تعامل و توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین روابط دیپلماتیک در میان کشورهای منطقه خلیج‌فارس است. این روابط تضمین کننده ثبات وپایداری در این منطقه مهم و حیاتی دنیا است.

با این رویکرد بزرگداشت روز ملی خلیج‌فارس به عنوان یکی از اقدامات ملی و یک پدافند غیرعامل در مواجهه با نفوذ بیگانگان در حوزه خلیج‌فارس، ضروری است سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور در خصوص این امر فراگیر که ریشه در باورهای ملی، دینی و درونی ایرانیان دارد مشارکت فعال داشته باشند.

از اینرو برنامه‌های علمی و فرهنگی با رویکرد شناخت و آگاهی‌بخشی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری منطقه خلیج‌فارس می‌تواند بستری برای تحقق زمینه‌های مناسب در خصوص معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران اسلامی، جاذبه‌های متنوع و بینظیر سواحل و کرانه‌های خلیج‌فارس، دانش دریانوردی، عشق و مهمان‌نوازی مردمان سواحل و کرانه‌های منطقه خلیج‌فارس به سایر مردمان جهان فراهم نموده و گام مهم و ارزشمندی در جهت اعتلای نام خلیج‌فارس به عنوان مهد و گهواره فرهنگ‌ها وتمدن‌های بشری جهان بردارد.

امروزه گردشگری بعنوان ابزاری در جهت گسترش صلح و دوستی، تعمیق روابط فرهنگی، اجتماعی و تعامل میان مردمان و دولت‌ها است که می‌تواند نقش بسیار سازنده و تاثیرگذاری در جهت همگرایی و توسعه روابط و همکاری‌های مشترک میان مردمان و دولت‌های منطقه خلیج فارس ایفا کند.

بنابراین لازم است دولت‌های منطقه خلیج‌فارس براساس اشتراکات فرهنگی، تمدنی و همچنین علاقمندی‌ها و پیوندهای عمیق و ریشه‌دار فرهنگی، زمینه‌های حضور مردمان سایر مناطق را برای بازدید و آشنایی بیشتر با میراث کهن و باستانی منطقه خلیج‌فارس فراهم کنند. این امر می‌تواند رونق وشکوفایی اقتصادی منطقه خلیج‌فارس، انسجام اجتماعی و زمینه‌های همکاری بیشتر و تعامل منطقه‌ای را فراهم آورد.

نکوداشت روز ملی خلیج‌فارس گامی است درجهت معرفی و توجه بیشتر مردمان این منطقه و ساکنان خلیج‌فارس با پیشینه تاریخی و تمدنی و تاکید بر معرفی آثار و جاذبه‌های بینظیر و متنوع گردشگری منطقه خلیج‌فارس برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی در جهت تعامل سازنده و هم‌افزایی بیشتر میان کشورهای منطقه خلیج‌فارس با سایر مردمان و کشورها برای رسیدن به توسعه و آبادانی این منطقه ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک است.

بنابراین لازم است برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و انجام اقدامات بهینه در راستای فعالیت‌های گردشگری در منطقه خلیج‌فارس با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بکارگیری ظرفیت‌های بسیار متنوع و بینظیر گردشگری منطقه خلیج‌فارس صورت گیرد، تا هم به معرفی فرهنگ و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های گردشگری پرداخته شود و هم به رشد و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی، بومیان و ساکنین منطقه خلیج‌فارس کمک شود.

ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای گردشگری و توسعه روابط با کشورهای منطقه و جهان با حمایت دولت و سایر بخش‌های خصوصی و غیردولتی با عزم ملی و جدی می‌توان به رشد و توانمندسازی جوامع محلی در خلیج‌فارس دست یافت. این امر مستلزم تعیین خط‌مشی‌ها، سیاستگذاری‌های کلان و اولویت‌بخشی به سفر و گردشگری و اتخاذ تصمیمات و داشتن برنامه هدفمند وجامع و همچنین همکاری و هماهنگی بین متولیان بخش‌های دولتی و سایر دست‌اندرکاران حوزه گردشگری و مجموعه های مرتبط با مقوله صنعت گردشگری است. چون در اینصورت است که رونق اقتصادی،اشتغال،کارآفرینی و توسعه وشکوفایی منطقه خلیج‌فارس تضمین می‌شود.

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید