گام آخر پایان کار برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری/رفع ایراد شورای نگهبان به تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، هفته آینده در مجلس به رای گذاشته می‌شود

0 انتشار:

صدای میراث: ایرادات شورای نگهبان به طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه برطرف و هفته گذشته نتیجه کمیسیون مشترک مجلس و شورای نگهبان به منظور تامین نظر آن شورا در مجلس به چاپ رسید.

بدین‌ترتیب مجلس گام نهایی را برای تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری برداشت و با رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در صحن علنی مجلس فصل تازه‌ای از فعالیت در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آغاز می شود.

مجلس معتقد است با تولد وزارتخانه میراث‌فرهنگی و گردشگری نظارت مجلس بر فعالیت‌های این وزارتخانه جدی‌تر از گذشته صورت می‌گیرد و نمایندگان می‌توانند با مشاهده ایرادات و مشکلات وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری را بازخواست و در صورت نیاز رای عدم اعتماد بدهند.

تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بارها مطرح شد اما تا همین سال گذشته به نتیجه نرسیده بود که سرانجام سال گذشته طرح تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و اکنون نیز با تامین نظر شورای نگهبان گام نهایی مجلس برای تشکیل این وزارتخانه هفته آینده برداشته می‌شود.

شورای نگهبان پیشتر دو ایراد به مصوبه مجلس گرفته بود که یک ایراد آن مرتبط با رعایت شرع از سوی گردشگران خارجی و ایراد دیگر به اصل ۷۵ قانون اساسی بازمی‌گشت که تحمیل بار مالی به دولت را ممنوع می کرد.

نمایندگان مجلس تا پایان سال گذشته در جلسات مشترک با شورای نگهبان تلاش کردند تا این شورا را متقاعد کنند که تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بار مالی برای دولت ندارد که این تلاش‌ها نتیجه داد و ایراد شرعی شورای نگهبان به وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری نیز با توضیحات و تلاش نمایندگان مجلس برطرف شد.

هنوز مشخص نیست رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در کدام جلسه هفته آینده مجلس و بدون نوبت در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار می‌گیرد. اما آنچه حتمی است، براساس آیین نامه داخلی مجلس هفته آینده آخرین گام برای تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مجلس برداشته می‌شود و پس از آن شورای نگهبان رای مثبت خود را به تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه اعلام می‌کند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید