ساخت نمونه آیینه شمعدان صفوی و قاجار در پژوهشکده هنرهای سنتی

0 انتشار:

در راستای حفظ ، احیا و اشاعه هنرهای سنتی ایران ، آیینه شمعدان تلفیقی از هنر معرق زمینه چوب و مشبک فلز که  مرز بین دو تاریخ صفوی و قاجار است توسط افسانه اسلیمی هنرمند کارگاه  منبت و معرق پژوهشکده هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ساخته شد .

«سید عبدالمجید شریف زاده» رییس پژوهشکده هنرهای سنتی امروز «شنبه» با اعلام این خبر گفت :طرح این آیینه  و شمعدان ها ختایی واسلیمی با برداشتی ازهنر تذهیب است .

وی با بیان اینکه چوبهای مصرفی این طرح کیکم، عناب ، گردو ،کرات ، ازاد و اقاقیا است افزود :طرح کار شده متعلق به دوره صفوی است ولی این آیینه و شمعدان در دوران قاجار در کنار هم دیده شده و از این رو مرز بین دو تاریخ صفوی و قاجار می  باشد .

شریف زاده با اشاره به اینکه هنرهای بومی و سنتی بر باور ، حفظ ، احیاء و خلاقیت در رشته هنرهای سنتی با رویکرد زیبا شناسانه و کاربردی استوار است تصریح کرد :تلفیق و ساخت این اثر در جهت نو آوری و یادآوری تاثیرات متقابل هنرها است .

رییس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه افزود :آیینه ، تاج خورشیدی و تلئلو فلز برنج و مس این آیینه و شمعدان را به مجموعه ای از نور تبدیل کرده است.

او گفت :تلفیق چوب و فلز از ارکان شاخص این کاراست که از سال ۱۳۷۲در اکثر کارهای افسانه اسلیمی دیده شده اما در این اثر فلز مشبک و معرق چوب بر هم کنش و تأثیرات زیبایی شناسانه ازتلفیق را نمایش داده است .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید