ساخت جعبه جواهر چوبی با نقش فتحعلی شاه قاجار

0 انتشار:

در راستای حفظ ، احیا و اشاعه هنرهای سنتی ایران ، جعبه جواهر چوبی آراسته به هنر مینای نقاشی وحکاکی سبک قاجار با نقش گل و مرغ با الهام از آینه سفری با نقش فتحعلیشاه قاجار توسط ندا خلعتآبادی هنرمند کارگاه مینا سازی پژوهشکده هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریساخته شد .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید عبدالمجید شریف زاده رییسپژوهشکده هنرهای سنتی امروز «یکشنبه » با اعلام این خبر گفت :با توجه به جایگاه هنر میناکاری در دورهقاجار بر روی اشیای کاربردی و با الهام از نمونه‌ای موجود از این دوران، تصمیم به اجرای اثری مشابه گرفتهشد.
او با بیان اینکه جعبه ‌جواهر چوبی با طرح امروزی توسط استاد محمد علی ودود در ابعاد ۱۰۰×۲۶۰×۴۰۰میلی متر ساخته شده افزود:  لوح میناکاری با دو شیوه نقاشی و حکاکی( حفره ای) با رویکرد توجه عمیقبه طرح و شیوه اجرای میناکاری دوره قاجار بر روی آن اجرا شده است .
شریف زاده تصریح کرد : تمامی مراحل این کار زیر نظر استاد کیهان نبویه که از جمله معدود اساتید مسلطبه هنر میناکاری دوره قاجار هستند، انجام گرفته  است.
او خاطرنشان ساخت : به منظور حفاظت بیشتر و آسیب پذیر بودن لوح میناکاری داخل جعبه، روبروی آینهطراحی و نصب شد.
رییس پژوهشکده هنر های سنتی پژوهشگاه ، هدف این پژوهش رابررسی اصول طراحی گل و مرغ دورهقاجار، احیای تکنیک مینای نقاشی ( نقطه پرداز) و مینای حکاکی قاجاری ، ثبت روش کار و اجرای صحیح آنعنوان کرد  که به شیوۀ کتابخانه ای، میدانی و عملی، به منظور انتخاب رنگ و لعاب مناسب انجام شد.

وی با اشاره به اینکه اصل اثر قاجاری، آینه سفری با شیوه نقاشی و حکاکی(حفره ای) با نقش فتحعلیشاهقاجار و گل و مرغ بر روی فلز طلا بوده گفت : قطعات مینای نقاشی اثر حاضر بر روی فلز مس و مینایحکاکی( حفره ای) بر روی نقره خالص، برای اولین بار به این شیوه در مجموعه طراحی و اجرا شده است.
او در پایان تصریح کرد :  خطوط و جداول میان پلاک های نقاشی که از جنس نقره خالص بوده، به منظورحفاظت ، ماندگاری و هماهنگی بیشتر با اصل اثر با طلای ۲۴ عیار ملغمه شده است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید