دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳

قدرت نرم میراث ناملموس را در وفاق اجتماعی نادیده نگیرید

0 انتشار:

صدای میراث؛ در نشست هم اندیشی میراث ناملموس، آتوسا مومنی معاون میراث فرهنگی وقت اعلام کرد که قدرت نرم میراث ناملموس را نباید در گسترش وفاق اجتماعی نادیده گرفت. او گفت: آنچه که امروز به عنوان میراث ناملموس بشری ستاره دار شده و درجهان دارای هویت است، به اعتبار خاستگاه فرهنگی و پشتوانه ای که در تفکر و اندیشه جوامع در ایجاد وفاق اجتماعی داشته ، در تقویت پیوند انسان مدارانه اقوام مؤثربوده و در مسیر رساندن آنها به توسعه و صلح پایدار نقش آفریده ، دارای ارزش برجسته وماندگاری شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، آتوسا مومنی مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین الملل بنیاد ایران شناسی این مطلب را در نشست «هم اندیشی میراث ناملموس» مطرح کرد .

او با اشاره به  قدرت نرم میراث فرهنگی ناملموس در حفظ هویت فرهنگی و گسترش وفاق اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی گفت : میراث فرهنگی ناملموس که از ظرفیتهای بی بدیل و به اعتباری از ارکان جوامع صاحب هویت امروز برای رسیدن به توسعه پایدار برشمرده می شود، همانا روح و تولدگاه میراث فرهنگی ملموس تاریخی است.

او افزود : به بیانی صور مواریث تاریخی ما از نوع منقول و غیرمنقول، مولود میراث ناملموسی هستندکه به پشتوانه تفکر روحانی انسان از دیرباز، با انتقال بین نسلی و مبتنی بر نیاز انسان، حیات خود را ادامه داده ودر دنیای امروز رخ نمون ساخته اند.

وی گفت: آنچه که امروز به عنوان میراث ناملموس بشری ستاره دار شده و درجهان دارای هویت است، به قید امتیازش نسبت به پدیده ای دیگر از مقوله خود، دارای این ارزش هویتی نشده بلکه به اعتبار خاستگاه فرهنگی و پشتوانه ای که در تفکر و اندیشه  جوامع در ایجاد وفاق اجتماعی داشته ودر تقویت پیوند انسان مدارانه  اقوام مؤثربوده و در مسیر رساندن آنها به توسعه و صلح پایدار نقش آفریده است، دارای ارزش برجسته  مانایی وماندگاری شده است.

مومنی اظهار داشت : انسانها در میان باورهایی که زندگی خود را بر آن بنیان نهاده اند، غوطه ورند و همواره امور خود را با آن ارزشها همراه کرده و تطبیق می دهند و زمانیکه در فرامرزهای زندگیشان مشابهت ها و قرابت ارزشها ی معنوی خود را همچون پاره ای از تن می یابند ، وفاق اجتماعی در جامعه بشری با استحکامی شگفت انگیز رقم خورده و انسان در مسیر توسعه پایدار و صلح ، هدایت می شود.

کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس

بهروز وجدانی عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این نشست پیرامون ” میراث فرهنگی ناملموس ” و چند سند فرهنگی یونسکو که منجر به تدوین کنوانسیون سال ۲۰۰۳ یونسکو با عنوان ” کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس ” شدمطالبی را مطرح کرد .

او در ادامه به نام و محتوای تمام پرونده های ۱۳ گانه میراث فرهنگی ناملموس که ایران به یونسکو ارایه و به ثبت رسانده اشاره کرد و  در ارتباط با موضوع میراث فرهنگی ناملموس  از قبیل : تنوع فرهنگی ، توسعه پایدار ، میراث فرهنگی ملموس و ….نیز سخنانی را مطرح کرد .

هویت‌سازی از طریق میراث فرهنگی

شروین گودرزی کارشناس حوزه میراث ناملموس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث ناملموس غرب آسیا زیر نظر یونسکو به بیان مواردی در خصوص دپیلماسی فرهنگی و میراث فرهنگی ناملموس پرداخت و گفت :به گفته کیلفورد گیرتز (Clifford Geertz) « فرهنگ یک زینت برای وجود انسان نیست بلکه شرایط جوهری برای وجود اوست و هیچ چیز در طبیعت بشری و جامعه‌ بشری مستقل و مجزا از فرهنگ نیست.»

او با بیان اینکه اگر این تعریف یکی از تعریف‌های مهم از «فرهنگ» باشد، بنابراین انسان بی‌فرهنگ معنا نداردو «فرهنگ» هویت‌بخش‌ترین عنصر انسان است افزود : حال آنکه تعریف اوارد برنت تیلور از فرهنگ عملاً همان تعریفی‌ا ست که نویسندگان کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از «میراث فرهنگی ناملموس» بدست داده‌اند.

این کارشناس تصریح کرد : حال با پیوستن حدود ۱۸۰ کشور از جمله ایران به این کنوانسیون موضوع دیپلماسی فرهنگی، بازسازی بخشی از هویت فراموش شده و حتی هویت‌سازی از طریق میراث فرهنگی بویژه از طریق میراث فرهنگی ناملموس به یکی از چالش‌های جدی در عرصه‌  بین‌المللی شده است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید