جستجو در : فرهنگ و هنر

1
0

رییس اداره ارشاد «بم» بیان کرد: متاسفانه برای بازسازی فرهنگی و هنری و روح شهر برنامه‌ریزی نشد، در حالیکه قبل از…ادامه