جستجو در : ميراث فرهنگی

0

محمدعلی دویرحاوی؛ دانشجوی کارشناسی تاریخ/ صدای میراث: تورج دریایی استاد تاریخ ایران و دنیای باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی سامویل جردن…ادامه

0

محمدعلی دویرحاوی؛ دانشجوی کارشناسی تاریخ/ صدای میراث: نیما جمالی دانشجوی دکتری زبان‌های سامی در دانشکدۀ تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه دانشگاه…ادامه

صدای میراث: علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از معاون میراث‌فرهنگی و معاون گردشگری خواست به دلیل انتشار کرونا،…ادامه

0
0
1 2 3 46