جستجو در : گزارش و گفت‌وگو

0

صدای میراث: ۸۵۰ میلیارد تومان در تفاهم بین سازمان میراث‌فرهنگی و بانک گردشگری به سفرهای قسطی در کشور اختصاص یافت…ادامه

6

صدای میراث: اتفاقات جالبی در معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی در روزهای اخیر در جریان است که شائبه ایجاد رانت و رفیق‌بازی…ادامه

1 8 9 10 11 12 17