اشیای تاریخی میدان امام همدان کجاست؟ میلاد وندایی از سرانجام سایت موزه همدان و اشیای تاریخی آن می‌گوید

0 انتشار:

صدای میراث: تنها سایت موزه روباز ایران در مرکز شهر همدان به زودی آماده نمایش آثار و اشیای تاریخی می‌شود که در وسط میدان اصلی شهر همدان و حین حفاری شهرداری برای پیاده‌راه‌سازی در میدان امام همدان کشف شد. اما آثار اشکانی به دست آمده از این میدان کجاست؟ چه اشیایی از میدان امام همدان به دست آمد و این اشیاء به کدام نقطه منتقل شده‌اند؟ میلاد وندایی سرانجام تنها سایت موزه روباز شهری کشور  و اشیای بیرون آمده از آنرا تشریح کرده است. میدان امام همدان از اصلی‌ترین مناطق شهری همدان و بزرگترین میدان این شهر است که در پروژه پیاده‌راه سازی شهرداری همدان سرانجام دیگری یافته است. باستان‌شناس‌ها معتقدند کشف اشیای تاریخی متعلق به دوره اشکانی در همدان که پایتخت مادها نام گرفته است از کشف‌ بی‌نظیر باستان‌شناسی در شهر همدان است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید