سرپرست جدید دفتر ثبت آثار تاریخی منصوب شد

0 انتشار:

صدای میراث: سرپرست دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث فرهنگی منصوب شد.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی در حکمی، مصطفی پورعلی را به سمت سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی منصوب کرد.

به گزارش سازمان میراث فرهنگی، مصطفی پورعلی، عضو هیات علمی و استادیار معماری و مدرس دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معماری و مرمت است.

او مقالات و کتب تخصصی متعدد در حوزه میراث فرهنگی منتشر کرده است.

معاونت میراث فرهنگی استان گیلان و مدیریت پایگاه ملی میراث فرهنگی ماسوله نیز از جمله آخرین سوابق اجرایی پورعلی در سازمان میراث فرهنگی کشور است.

به گزارش صدای میراث، انتصاب مصطفی پورعلی به سمت سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی پس از برکناری فرهاد نظری انجام شده است.

مدیرکل سابق دفتر ثبت آثار تاریخی با ورود مهدی حجت به سازمان میراث فرهنگی و در دوران ریاست محمدعلی نجفی به آن سازمان ورود کرد.

او هفته گذشته براساس درخواست نهادهای نظارتی از مدیرکلی دفتر ثبت آثار تاریخی کنار گذاشته شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید