بررگداشت خواجه نظام‌الملک طوسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی

0 انتشار:

صدای میراث: انجمن فرهنگی افراز با همکاری انجمن‌های فرهنگی و مردم‌نهاد به بهانه همایش بین‌المللی هزاره خواجه نظام‌الملک طوسی نشست تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری در سده های میانه را برگزار می‌کند.

این نشست در تاریخ سوم آبانماه راس ساعت ۱۶ در تهران برگزار می‌شود.

خواجه نظام‌الملک طوسی از سیاستمداران اندیشمند ایرانی بود که با تکیه بر میراث اندیشه ایرانشهری توانست دیوان و دولت ایرانی را بار دیگر پس از سقوط ساسانیان احیا کند و نهاد بزرگ آموزش و مدارس نظامیه را به منظور تداوم اندیشه ایرانشهری بنیان گذاشت.

گفتنی است این نشست به آدرس تهران-خیابان استاد نجات اللهی – تقاطع خیابان ورشو – خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد خواجه نظام‌الملک طوسی را در این یادداشت بخوانید.

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید