برکناری مدیران پایگاه های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند

0 انتشار:

مدیران پایگاه های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند در استان کرمان از سوی دفتر امور پایگاه ها برکنار شدند.

«فرهادعزیزی زلانی» مدیرکل امور پایگاه ها با اعلام این خبر گفت: مدیران جدید پایگاه های جهانی بم، منظر فرهنگی میمند و باغ شاهزاده ماهان دراستان کرمان از سوی دفتر امور پایگاه ها انتخاب شدند.

وی افزود:درحال حاضر محسن موحدی به جای فرشید ابراهیمی مدیریت پایگاه میراث جهانی بم را عهده دار شد. وی همچنین مدیریت قنات های جهانی اکبرآباد و قاسم آباد را نیز به عهده دارد.

عزیزی همچنین تاکید کرد: درحال حاضر فوزیه فرح بخش نیز به عنوان مدیر باغ جهانی شاهزاده ماهان و قنات گوهرریز جوپار انتخاب شده است.

به گفته وی، در این میان پایگاه منظر فرهنگی میمند که پیشتر مدیریت آن به عهده مهناز اشرفی بود تحت مدیریت مهری جوادی نجف آبادی قرار گرفت.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید