تفاهمنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و خانه و مزه های ایرانی با هدف توسعه کارآفرینی

0 انتشار:

صدای میراث: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت خانه و مزه های ایرانی دیبار در حوزه فناوری و کاربردی سازی در قالب تفاهم نامه همکاری می کنند.

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این تفاهمنامه در راستای اجرایی کردن نقشه علمی کشور و تعامل بیشتر میان بخش های تخصصی، همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در فناوری های جدیدی و با هدف ایجاد تعامل، همفکری در چارچوب کاربردی سازی پژوهش ها، به امضای علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه و حسن تقی زاده انصاری رییس هیأت مدیره شرکت خانه و مزه های ایرانی دیبار رسید.

همکاری در توسعه و راهبردی مرکز نوآوری و رشد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در قالب تأمین مکان و ارائه خدمات مشاوره ، آموزشی و مربی گری در حوزه های مختلف مرتبط به منظور ایجاد و توسعه کار آفرینی و تجاری سازی در حوزه های میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی موضوع تفاهم نامه پژوهشگاه و شرکت خانه و مزه های ایرانی دیبار است.

در حاشیه این نشست که در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد رییس هیأت مدیره شرکت خانه و مزه های ایرانی گفت: این تفاهم نامه درراستای ایجاد مراکز نوآوری و رشد و به منظور ارتقای کمی و کیفی فضای نوآوری، کار آفرینی و حمایت از استارتاپ های این عرصه با برگزاری رویداد های مختلف و دعوت از افراد خلاق و نوآور و ارائه ایده های جدید جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری به امضا هر دوطرف رسید.

حسن تقی زاده انصاری اقتصاد نوآوری در جهان را انقلاب صنعتی چهارم خواند و تصریح کرد: اقتصاد نوآوری باعث شده کشورها در این زمینه سرمایه گذاری کرده و برای توسعه فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از آن بهره مند شوند.

او افزود: دراستای سیاست های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و اهداف هلدینگ دیبار که با هدف نوآوری در صنعت گردشگری شکل گرفته است، این مرکز فعالیت های جدیدی را در حوزه های مختلف آغاز کرده است.

تقی زاده انصاری خاطرنشان کرد: با اجرای این تفاهم نامه و ایجاد فضای کار اشتراکی و مراکز نوآوری شاهد همکاری جوانان وعلاقمندان به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خواهیم بود و امکان رشد صنعت گردشگری را فراهم خواهیم آورد.

در ادامه علیرضا قلی نژاد پیر بازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه با همکاری بخش خصوصی را سیاست پیش روی این مرکز به منظور توسعه این بخش از پژوهشگاه خواند.

او با اشاره به شکل گیری مرکز نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خانه سرهنگ ایرج واقع در محله پامنار تهران به عنوان پایلوتی به منظور آزمودن میزان موفقیت کسب و کارهای نوپا در حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت: پایلوت خانه سرهنگ ایرج به خوبی نشان داد که کسب و کارهای میان رشته ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مقاصد مختلف به خوبی فعال هستند اما نمی توانیم این انتظار را داشته باشیم که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در روند توسعه ای در چند پایلوت فعالیت کند.

او با بیان اینکه چنین دورخیزی تنها با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است خاطرنشان کرد: در معاونت فناوری و کاربردی سازی در اولین اقدام با گزینش های صورت گرفته تعدادی از مراکز خصوصی از جمله شتابدهنده سیوان و شرکت دیبارگزینش شدند و تفاهم نامه همکاری با این مراکز به امضا رسید.

قلی نژاد گفت: در مراحل بعدی همکاری با بخش خصوصی امیدواریم پژوهشگاه در همکاری با این مراکز بتواند خدمتی به کشور در حوزه اشتغال مبتنی بر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید