تلاش دوباره برای درجه‌بندی مجدد اقامتگاه‌های بوم‌گردی؛ اینبار با نگاه به کیفیت خدمات

0 انتشار:

صدای میراث: معاون گردشگری از تدوین ضوابط درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با رویکرد توجه به کیفیت این واحدها و نظارت بر خدمات ارایه شده خبر داد.

به گزارش معاونت گردشگری، ولی تیموری در دیدار با اعضای هیات مدیره «تشکل جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی» و «انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع‌دستی» گفت: جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی یکی از تشکل‌های تخصصی است که براساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان تشکیل شده و در پیشبرد سیاست‌های کار‌ساز در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تاثیرگذار است.

او افزود: با توجه به ضعف موجود در حوزه زیرساخت‌های اقامتی گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش موثری در این زمینه ایفا کرده است؛ از سوی دیگر اقامتگاه‌های بوم‌گردی معرف فرهنگ بومی کشور هستند و به دلیل همین ویژگی، مورد انتخاب بیشتر گردشگران اعم از داخلی و خارجی است؛ چرا که گردشگران امروز با گرایشات جدید در پی تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت فرهنگی و تاریخی منطقه را به معنای واقعی درک کنند.

تیموری گفت: در کنار اهمیت به مقوله کمیت و تعداد و تنوع اقامتگاه‌های بوم‌گردی،در حال حاضر تمرکز معاونت گردشگری بر مقوله ارتقاء کیفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قبلا ضوابط ساده‌ای تهیه و حداقل‌هایی برای تبدیل واحدهای بومی به اقامتگاه‌های بوم‌گردی در نظر گرفته شده بود افزود: در حال تدوین ضوابط ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی مبتنی بر ضوابط تجهیزاتی، خدماتی، استاندارهای کیفی و حتی شاخص‌های مربوط به توسعه پایدار و دسترسی و دیگر شاخص‌ها در ایجاد، و تبدیل و تجهیز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در قالب یک کارگروه فنی مشترک، مرکب از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور هستیم و جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در این کارگروه عضویت دارد.

به گفته تیموری، براساس ارزیابی‌ها، هم‌اکنون آموزش و ظرفیت‌سازی در بخش نیروی انسانی فعال در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون تردید جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید در برنامه‌های سازمان مشارکت فعال داشته باشد.

او افزود: حمایت از اهداف تخصصی تشکل‌ها و کسانی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند در اولویت سیاست‌های سازمان است و این معاونت با مشورت تشکل‌های غیردولتی مرتبط و در چارچوب بستر قانونی ایجاد شده در برنامه ششم توسعه، برنامه‌هایی در این بخش در دستور کار قرار داده که واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌ها و ایجاد سازوکار درآمدزایی پایدار برای آن ها از جمله این برنامه‌هاست.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید