توافق جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و دانشگاه تهران برای حمایت از استارتاپ‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

0 انتشار:

صدای میراث: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و گروه نوآوری دیموند دانشکده فنی دانشگاه تهران به منظور حمایت از استارتاپ‌ها توافقنامه همکاری گردشگری امضاء کردند.

به گزارش صدای میراث از جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، امضای این توافقنامه با هدف توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای نوین در عرصه گردشگری صورت گرفته است.

براساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر حسن تقی‌زاده انصاری، رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و رحیم عمید حضور، مدیر مرکز نوآوری دیموند دانشکده فنی دانشگاه تهران رسیده است، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و گروه دیموند مکلف هستند با ارائه خدمات و امکانات به استارتاپ‌های حوزه گردشگری و صنایع وابسته در تجاری‌سازی ایده‌های تجاری و توسعه کسب‌وکار به استارتاپ ها کمک کنند.

در این تفاهمنامه آمده است که جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و گروه نوآوری دیموند دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارائه خدمات کارآفرینی از قبیل برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره، برگزاری نشست‌ها و رویدادهای مشترک، هدایت و مربیگری، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری، از صاحبان ایده‌های نوآورانه و استارتاپ‌های حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی برای رشد و توسعه محصول، بازار و کسب‌وکار خود حمایت و پشتیبانی کنند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید