«خداحافظ آفریقا»؛ چطور به متفاوت‌ترین گونه جانوری این سیاره تبدیل شدیم؟/دکتر حامد وحدتی‌نسب، انسان‌شناس و اسماعیل میرفخرایی درباره انسان پیش از تاریخ و انسان کنونی سخن می‌گویند

0 انتشار:

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید